De Wijk onder de loep in 'Hemmeltied'

DE WIJK RTV
Drenthe heeft zaterdagmorgen vanuit Ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk
.haar veel beluisterde en gevarieerde programma ‘Hemmeltied’ uitgezonden. Een
groot aantal Wijkenaren had de moeite genomen om het programma live mee te
maken. Het onderdeel ‘Graai bij el kaar’
liep als rode draad door het programma. De voetbalver- eniging Wacker en de Konink- lijke muziekvereniging Apollo namen hieraan
deel. Onder leiding van Willem Talen werd Apollo nipt winnaar. De vereniging
verdiende daarmee hon- derd euro en dat
bedrag gaat in de pot voor nieuwe uniformen. De leden van De Dickninger Geuzen
leverden een bijdrage door het driestemmig zingen van het lied De Zuiderzee.
Voorzitter Henk Oosterveen deed een oproep voor belangstellenden voor het
bedienen van de geluidsinstallatie van de Geuzen.

Actieve rol

De actieve Henk Spijkerman vertelde over zijn actieve rol
bij het uitvoeren van allerlei acti
viteiten in De Wijk. Veel in- druk
maakte het interview van Harm Dijkstra
met de al zestien jaar in De Wijk
wonen de Irakese vluchteling Resh. Resh, arts van beroep, vertelde in goed Nederlands over zijn vlucht en de daaraan verbon- den risico’s. De Wijker boomchirurg Rene
Winter wist op een ontspannende en
boeiende manier te vertellen over zijn vak. Lo Dijkstra was in deze uitzending
de vliegende reporteru Op zijn rondreis door de Wijk bezocht hij het hoofd van
de lagere school Martijn Mulder. Jan Wink werd door hem ondervraagd over de in
verval geraakte zandbak in Plan Zuid. Rie van Lunzen deed een boekje open over
haar Strijkij zermuseum. Verder was er een gesprek met de kokende Margriet
Teunissen. Zij werkte in haar tweedehands kledingwinkel en kookte tussendoor
het middageten voor de medewerkers van RTV Drenthe. De elf jarige Arjan
Lankhorst bracht op trompet vol overgave het zigeunerlied Bassa Bianca ten
gehore. Roelof Rooze en Martin Wolf deden op de voor hen bekende wijze een tweespraak
gebaseerd op zeer actuele onderwerpen in de Wijk. Tegen het einde van het
programma vertelde Koop Hester op zijn duidelijke manier over zijn liefde voor
het konijnenras Black and Tan. Close Call uit Hoogeveen trad tussen de diverse
onderdelen door live op.