Derk en Dinao - oflevering 66 Een lekker tukkie

MUZIEK :
TUNE

DERK : Ouh Dinao, wat bin ik lui!

DINAO : Praot mij der niet van. Komp van die warme soep.

DERK . En van die börrelties veur t eten! Die bint mij
hielemaole niet goed evallen. Dat doe t k ok niet weer, t s môrgens veur ‘t
eten.

DINAO : Dat doe l w haost
alle zundagmôrgens! Mar ie hadden het er bij tuei mutten laoten. Ie bint ok
altied zo. . ( Derk valt heur in de rede)

DERK : As wij nou toch niks gien plannen hebt veur
vanmiddag, weej vat ik dan

DINAO :

DERK . Dan trek ik mij even een uurtie tactisch terogge
achter de slaopkamer deure.

DINAO : Ah
nee’jong ie veet nooit uie aj nog kriegt,

DERK : Woj volk
hebben dan,

DINAO : Niet
graag. Aj Roelf en Koba: de hiele môrgen
hebt had te koffiedrinken he j veur de hiele dag genog!

DERK . Nou dan! Dan doew toch de deur op slot, en dan
kroepe wij mit zien beident mooi aanderhalf uur in ‘ t nôst. Liekt het net of
wij vut bint,

DINAO : Wij
kunt toch op zundagmiddag de gerdienen an de veurkaante niet dicht hebben! Weet
ze toch zó uaoras wij uuthangt!

DERK: Wat dan nog?

DINAO: Gat nee, heur, deinkt ze da t u ziek bint of zo.
Gaot ze an ‘t bellen mit

Alie, en dan hej Alie hier weer op de stoep staon.

DERK : Wie zöl. der nou kunnen komen?

DINAO : Dat veej nooit, Derk. Daor staoj seins tôch van
te kieken.

DERK . Dan vee’ k het nog beter! Dan gaou hen baoven,
naor de logeerkamer. Laou de gerdienen gewoon lös Daor kan toch gien meinse
naor binnen kieken!

DINAO ‘ (aarzelend) ‘k Weet niet, Derk

DERK . Niks gien gedreutel! Kom op. Wij gaot mooi een tukkie doen, Dinao . As een meinse in
zien eigen huus nou nog gien baos is aover zien eigen doen en laoten. Kom op

DIANO : Nou veuruut, wat kan ‘t mij ok schelen. Wie zôl
der ok komen vanmiddag?

MUZIEK : TUNE

(ze liqt in bedde, zo nou en dan qeritsel van ‘t laken,
of ‘t kussen)

DINAO Goddorie Derk, wat he j de voeten lekker
warm.

DERK . Kan ‘k van
die van oe aans niet zeggen!

DINAO Oh, wat lig ik lekker.’ Nou welterusten,
heur.

DERK Slaop ze, Dinao. Ik heb de wekker op. . . (
Dinao valt hum in de rede)

DINAO Stil ies. ( Derk probeert wat te zeqqen .
” Wat.. ) Ssst! Ik heur wat.

DERK Catdarre Dinao, nou begun ie toch niet te …

DINAO Ja heur: een auto, . . der stopt hier een auto veur ‘t huus.

DERK: Da’s bij de buren!

DINAO .
Geleuf ik niks van. Ik gao hen kieken.

DERK : Dinao blief
lig…… Meins , daor nou’ veur dat raam
staon, dan kunt ze oe toch zeker. . .

DINAO .
Kiek, wus ik wel, wus ik vel! Bertha en Koop!

DERK Mit die rötjongen?

DINAO Ja heur, alle veere op de achterbaank.

DERK Kop naor beneden, Dinao! Wij blieft in
bedde. Wij bint niet in huus!

DINAO Derk, die koornt hielemaole van Grunning
hierhen rieden, dan ku ‘ j toch niet……

DERK ( de belle qiet) Heb ‘t hart ies daj naor
beneden gaot.

DINAO .
Mar ze belt.t ‘.!!

DERK : Mooi bellen laoten, Dinao! Mooi bellen
laoten!

DINAO Daj de stekker van de belle der ok niet
uut-etrôkken hebt..

DERK Ze druipt vanzôlf wel òf, Dinao. Ze koomt
een aandere keer wel weer. Misschien wel zonder jongen!

( de belle qiet weer. )

DINAO .
Kiek! Kiek! ‘t bint vastholders! Dizzent zet deur!

DERK Mut ze aordig deurzetten, as ze dizze jonge
vanmiddag van bedde òf krie

DINAO Stil ies! Even kieken

DERK . Nou? Laot oe
niet zien Dinao! Nou? Bint ze op de terugtocht?

DINAO ( wanhopiq) O nee, nee verschrikkelijk. Der
bint er in antocht juust! Oenze Alie!
Alie en Geert mit de kiender! Lopend!

0 God, as Alie nou
mar niet de sleutel bij heur hef, van de achterdeure

DERK 0 donders!

DINAO : 0
ik schame mij dood. Dommies löt Alie het hiele zakie in huus, en

dan mut wij mit oens goeie gedrag de trappe ofstommeln,
en dan begriept ze ok, dat wij heur der niet in wolden laoten. 0, ie ok altied
mit oen..

DERK : Wat
doet ze?

DINAO : Net
wa ‘k dacht. De hiele zaak löp achterumme. Net wat veur oenze Alie! Die deinkt
natuurlijk daw een endtie an ‘t kuiern bint. Die giet natuurlijk an ‘t
koffie-zetten’.

( as ‘t kan wat qeluden op de achterqrondt van lachende
meinsen, deuren die klappert enz. )

DERK : Wij
gaot gewoon slaopen, Dinao. Laot Alie heur mar redden mit det volk. As ze vut
bint korne wij der wel weer uut. Wij doet gewoon een tukkie. . .

DINAO : Ssst’. ! Schrouw toch niet zo? Woj ze naor baoven
lokken? Niks heur, wij gaot er uut, stiekem, en dan pakke wij hiel zachies de
jassen uut de hal, en dan gaow de veurdeure uut, en de achterdeure weer in, net
of wij an ‘t kuiern ewest bint.

DERK . Dinao. . . . ( smekend)

DINAO : Schiet op ieë. Der-uut! En zachies antrekken!
Sst. . .

MUZIEK : TUNE (kôrt)

DINAO (klost
mit de voeten, döt de deure is? demonstratief:)

( op fluustertoon:) Hej de knopen van ‘t aoverhemd goed
dichte?

DERK (demonstratief
hard;) Aj het mij vraagt heu volk , Dinao, de deure is lös!

DINAO (ok
hard) Ik geleuf het ok! Kiek nou ies! Bertha nog wel! Wat ja mooi!

Wat Vien
ik dat nou hardst ikke mooi, ( DERK: KIEK IES AN ; BERTHA HOE IST?

( as het
kan aandere vrouwenstem, lachend: t ‘Heui Dinao. Derk? Jonge, best! “)

Wij hebt zo vaak ezegd; dat Bertha en koop nou nooit ies
koornt! Wat gezellig! Wat een verrassing!

DERK Net waj zegt,
Dinao. Wât een verrassing!

MUZIEK: TUNE