Dialect al een halve eeur bestaansrecht van ‘Oeze Volk”

EEXT – Zelfs wanneer u als lezer het Drents niet spreekt,
wordt u er toch meerdere keren per dag, week ofmaand mee geconfronteerd. En de
meeste zullen dat zonder enig probleem oppakken, oftewel, je hoeft het niet de
spreken om het te kunnen verstaan. Dialect is belangrijk omdat het deel
uitmaakt van een stuk cultuur en dat laatste moet je koesteren. En om dat te
kunnen doen ben je het eerste weer nodig en dus is de cirkel rond.

Door Carel Bitter

Meertmaond-Dialectmaond is in wezen een prachtige
gelegenheid om er alles aan te doen om de s (t) (p) reektaal weer even centraal
te stellen Dialect, of laten we het maar streektaal noemen, is al bijna vijftig
jaar de basis waarop het maandblad ‘Oeze Volk’ steunt. Reden genoeg dus om daar
maar eens ons licht op te steken en daarom togen we naar voorzitter Geert
Enting van ‘Oeze Volk’ in Eext.

„’Oeze Volk’ is min of meer als een soort protest tot
stand gekomen,” vertelt Geert Enting. „Het was in 1956 dat Gerard
Nijenhuis, Hans heijting en Kerrit Kuipers tot de slotsom kwamen Drenthe behoefte was aan een Drentstalig
maandblad. En dan wel als tegenhanger van het bestaande Maandblad Drenthe, dat
door velen elitair werd genoemd, bestemd voor de mensen met de hoge hoed op.
“Oeze Volk” moest meer een blad worden voor de mensen met het zijden
petje op. ”

„Het besluit om met een nieuw blad te komen werd in
september genomen en al in december verscheen het eerste nummer en dat
verschijnen van het blad is tot de dag van vandaag zo gebleven. Sterker nog, we
zitten weer in de lift. De oplage is momenteel 3800 exemplaren, waarvan ruim
3500 voor de abonnees, maar dat abonnee aantal loopt langzaam op zodat we de
oplage toch weer gaan verhogen. Dat stemt ons tot genoegen, maar aan de andere
kant vinden we de oplage veel groter moet zijn.”

“Uit onderzoek is namelijk gebleken dat we heel veel
meelezers hebben, zodat er meer dan 15.000 mensen ‘Oeze Volk’met regelmaat
leest. Dat is aan de ene kant hel mooi aan de andere kant niet. We zoude
uiteraard veel liever zien dat al die meelezers zelf een abonnement nemen en
dat zal voor de meeste mensen voor een bedrag van 10,50 euro per jaar voor
twaalf nummers toch geen probleem zijn. Bovendien helpen ze zo om ons blad te
kunnen blijven maken op de manier zoals het begonnen is; heel laagdrempelig.
” „Hoewel we laagdrempelig zijn en willen blijven, hebben we toch
gerenommeerde schrijvers die hun bijdragen leveren of hebben geleverd. Marga
Kool, Roel Reijntjes, Bart Veentra, Gerard Nijenhuis, Mini Holtrop, Geert
Enging en Bonne Veendorp, om maar een aantal te noemen, zijn of waren daarbij.
En wat ook belangrijk is, in elk nummer van ‘Oeze Volk’ staan standaard twee
pagina’s voor de jeugd, want uiteraard willen we

ook de toekomst zeker stellen. „Zowel de redactie als de
administratie zitten al sinds 1966 Bart Veenstra en moment heeft Bart bij de
reactie de h… van Tjaard Imbos en Jan Hadringh. Zij worden dan gevo…. door een
groot aantal min … meer vaste medewerkers, m…. gelukkig ook door mensen
incidenteel een bijdrage levert wat op zich natuurlijk heel le… is. Verder
staan we met enige regelmaat op evenementen w…. veel Drenten komen om blad te
promoten. We wil daar wel meer aan doen, m…. we hebben daar eigenlijk g….. budget voor. Wat dat aang… zou het prachtig zijn wann…. een
caravanhandelaar ons exemplaar zou schenken (telefoonnummer van Geert Ent is
0592-262345) dat we kunnen gebruiken als mobiel promo… kantoor. Wellicht een
idee v….. ons jubileum in 2006.” „Wat dat jubileum aangaat we al bezig om na te denken hoe we dat gaan
aanpakken. ker is wel dat we de jeugd een langrijke rol willen laten spe Je
kunt daarbij denken aan dracht- of schrijfwedstrijden
Stichting Drentse Taol is menteel goed
bezig en well kunnen we samen in dit k…. iets opzetten. We willen er aan doen om het Drents als ) (p)reektaal
levend te hou…. ook naar de toekomst toe!” Wie meer wil weten over Volk’ kan terecht op www.o volk.nl of mailen
naar: bladoezevolk@planet.nl