Dichtende Peizer huisvrouw hecht aan Drentse cultuur

Bekroning voor Anneke Mensen

Anneke M.G. Mensen-Siegers uit Peize mag gerust worden
getypeerd als veelzijdig, want de 51jarige huisvrouw is op meerdere fronten in
de samenleving actief Zo fungeert ze alweer vele jaren als ambtenaar der
burgerlijke stand. In die hoedanigheid sluit ze gemiddeld eens per maand een
echtelijk verbond. Daarnaast bezit Anneke Mensén enige faam als
voordrachtskunstenares, want ze wordt regelmatig gevraagd om bijeenkomsten op
te luisteren. De meeste bekendheid geniet ze evenwel als dichteres en
schrijfster. Vooral in Drentse kringen heeft Anneke Mensen een behoorlijke
(naams)bekendheid.

Vorige week werd ze door Drentse Taol in de schijnwerpers
gezet. Haar gedicht ’Laoter’ was door deze instelling namelijk uitverkoren tot
gedicht van de maand november. De samenkomst vond donderdag plaats in de
openbare bibliotheek aan de Peizer Hoofdstraat. Zelf mocht de dichteres de
affiche met daarop het gedicht een plaats in de bieb geven, waarbij ze
assistentie kreeg van burgemeester Marian Vegt-Haveman. De affiches (formaat
50×70 cm) die door de firma C.Pet BV in Hoogeveen worden gedrukt, zijn in de
boekhandel te koop.

De serie ’Gedicht van de Maond’ startte in 1987. Deze is als
een collectie van vijftien gedichten met foto’s (28 lijsten) te leen bij
Drentse Taol. In mei van dit jaar werd met de tweede serie begonnen. De keus
viel toen op het gedicht Vrijhaven’ van Marga Kool, inmiddels namens D66 Drents
gedeputeerde. Anneke Mensen tekende dus voor het gedicht van de maand november.
De inwoonster van Peize ziet zichzelf als volksschrijver. Bart Veenstra
beschouwt ze als haar leermeester. In 1975 werd de eerste gedichtenbundel van
Anneke Mensen uitgebracht. De titel luidde ’Elke dagTwee jaar later volgde de
bundel Vandaog’.

Samen leveren ze het bewijs dat Drents springlevend is”,
stelde Meijers. Doelend op recente (politieke) ontwikkelingen noemde hij het
opvallend dat „kleine delen zich losmaken uit een knellend verband”.

Burgemeester Vegt duidde taal aan als „iets universeels.
Gedichten hebben een universele waarde”. Zélfs de computer kan niets zonder
taal, zo voegde ze eraan toe. Mevrouw Vegt, ingenomen met de aandacht voor het
werk van Anneke Mensen, bestempelde een gedicht als een bijzondere uiting van
taal. „In een gedicht vind je de essentie van taal, cultuur en emotie”, aldus
de Peizer eerste burger.

Europa ’92 geeft volgens haar nieuwe kansen. Mevrouw Vegt:
„Grenzen worden straks relatieveren dan valt cultuur beter te bewaren. We
hoeven ons hier niet minderwaardig te voelen, een gevoel dat noorderlingen soms
hebben”.

Ook verhalen

Daar is het tot dusverre bij gebleven, hoewel Anneke Mensen
ook nadien bijzonder productief is gebleven. Nog altijd maakt ze met de
regelmaat van de klok poëzie en proza, want de creatieve huisvrouw schrijft ook
veel verhalen. Haar meeste werk is in het Drents dialect aan het papier
toevertrouwd, maar Anneke Mensen schrijft ook in het Algemeen Beschaafd
Nederlands. Ze verleent onder meer medewerking aan boeken, zoals het lesboek
behorend bij de cursus Noordenvelds. Op dit moment heeft mevrouw Mensen naar
eigen zeggen weer een behoorlijk aanbod aan verhalen en gedichten op de plank
liggen.

De bijeenkomst in de Peizer bieb draaide vorige week dus om
haar persoon. Staffunctionaris Egbert Meijers van Drentse Taol benadrukte in
z’n inleiding het belang van factoren als streektaal en cultuur. Regiocultuur
is naar zijn mening veelvormig, boeiend en springlevend. Meijers: „Taal geeft
mensen cultuur en identiteit. Iemand die met een ’zachte g’ praat, wordt
geïdentificeerd met het zuiden”. Hij herinnerde eraan dat Drents een onderdeel
is van het Nedersaksisch.

Grof en plat

„In feite is Nederlands een vermenging van verschillende
dialecten. Dialect wordt vaak gezien als dom, achterlijk en boers, dialect is
grof en plat. Het is jammer dat dat beeld nog steeds bestaat. Het Drents leent
zich goed voor poëtische en fijnzinnige dingen. Te denken valt aan zang,
preken, albums en dat soort dingen.

Burgemeester Marian VegtHaveman (links) en Anneke Mensen
tonen de affiche, die een plaats in de Peizer bibliotheek zou krijgen. Rechts
staat Drentse Taol functionaris Egbert Meijers.