Digitale publicatie over begin van Hoogeveensche Vaart

HOOGEVEEN – De Historische Vereniging Die Luyden van ‘t
Hooge Veene heeft op haar website een groot verhaal over het begin van de
Hoogeveensche Vaart geplaatst. Via het project ‘Grootscheeps’ van de
Hoogeveense bibliotheek werd Albert Metselaar benaderd om te zien wat hij voor
dit project kon betekenen. Een onderzoek over de vaart wachtte op afronding en
werd versneld ter hand genomen.

Dit nieuwe onderzoek plaatst heel wat zaken in een nieuw
licht. De vaart tussen Echten en Hoogeveen werd gegraven in 1631-1632. Daarvóór
was het gedeelte van Meppel tot Echten ook al bevaarbaar, want vanuit het
Lageveen werd al enige jaren turf vervoerd door ondernemers uit Meppel. De
Compagnie van 5000 Morgen verbeterde de totale vaart en kon zich helemaal
concentreren op die taak. De venen en gronden van die Compagnie waren in 1633
al doorgeschoven naar individuele eigenaren en andere compagnieën.

In het digitale boek staat alles over directeuren van de
vaart, het innen van lastgeld, watertoevoer, bokken, pramen, turfmeters,
opzieners van de vaart en de peilbalk om de door- vaartdiepte te meten.

Het boek is digitaal te lezen op de website van de
Historische Vereniging Die Luyden van ‘t Hooge Veene:

www.dieluydenvanthoogeveene.nl doorklikken naar gratis
ebooks.

Of rechtstreeks via de link: http://dieluydenvanthoo-
geveene.nl/pdf/geschiedenis_ hgv13hoogeveensevaart.pdf