Drenthe kent Culturele Priis toe aan Marga Kool

Van een onzer Kool in de jaren 1980-1990 aan
verslaggeefsters vernieuwingen tot
stand heeft ASSEN — De Drentstalige gebracht op het gebied van de schrijfster
en taalactiviste Drentse taal en
cultuur’. Marga Kool uit Zuidwolde heeft de culturele prijs 1990 De prijs, bestaande uit een van de provincie
Drenthe ge- bronzen legpenning en een bewonnen. drag van 5.000 gulden, zal 23 Volgens de provincie kan de oktober tijdens
een bijeenprijs worden gezien ‘als een be-komst in het provinciehuis in kroning
voor al datgene watAssen worden uitgereikt.