Drents Archief krijgt collectie films van verzetsman

ASSENIDE WIJK Het Drents Archief heeft een grote
collectie historische films gekregen. De beelden zijn gemaakt door de in 1984
overleden Jan Poortman. Er zit veel en zeer zeldzaam materiaal bij van het
Drenthe van voor de Tweede Wereldoorlog. De in 1897 in De Wijk geboren Poortman
was tijdens zijn leven een bekende Drent. Hij was bijzonder actief in het
verzet tijdens de tweede Wereldoorlog en is daarvoor meerdere malen onderscheiden. Verder was hij
nauw betrokken bij de Meppeler en de provinciale VVV, publiceerde hij in de
Meppeler Courant en zat hij in de redactie van de Drentse Volksalmanak. Van
Poortman was intussen al wel bekend dat hij zeer graag schreef, fotografeerde
en radio-uitzendingen maakte. Zijn werk als filmer is tot nu toe onderbelicht
gebleven.

Uit een eerste inventarisatie valt op te maken dat
Poortman met zijn camera door de hele provincie trok en daar alledaagse dingen
vastlegde in het boerenbedrijf en de natuur.

Inventarisatie

Na zijn overlijden
kwam een uitgebreide collectie ge-
schriften, foto’s en filmmateriaal in bezit van J.W. Nefkens uit De
Wijk. Nefkens reageerde onlangs op een oproep van het Drents Archief, dat aan
de slag ging met de inventarisatie van oud filmmateriaal uit Drenthe. Het
Archief is zeer verguld met de gift van Nefkens. Het materiaal wordt geordend
en op 6 juni gepresenteerd aan de Drentse pers. Dan zal ook bekend worden
gemaakt wat er verder met de collectie gebeurt. Het Drents Archief heeft zich
als doel gesteld het Drentse historische filmmateriaal zo veel mogelijk
toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Jan Poortman