Drents Archief verwerft werk van dichter Heyting

ASSEN – archief van de Drentse dichter Hans Heyting
overgedragen aan het Drents Archief. Daar wordt het toegankelijk gemaakt voor
een breed publiek en in een klimaatbeheerst depot bewaard. Heytings nagelaten
archief bestaat uit manuscripten, onge publiceerde gedichten, correspondentie,
fotomateriaal, tekeningen en radioteksten. De collectie bevat ook enkele voorwerpen zoals schilderijen en het
brilletje van Heytings muze, Ina Konings.

Heyting, die leefde van 1918 tot 1993, wordt een
toonaangevend dichter genoemd. Het archief is met name intereSsant omdat daarin
de neerslag van zijn activiteiten in het Drentse culturele leven van de jaren
’50 tot ’80 is terug te vinden. Vooral in zijn latere werk is hij toonaangevend
geweest voor de moderne dichters in Drenthe. Hij heeft een jonge generatie
schrijvers geïnspireerd en aangezet tot vernieuwing in hun werk. Daarnaast is
Heyting actief geweest als schilder (hij werkte samen met Anton Heyboer) en was
hij gezichtsbepalend voor de regionale radio-omroep RONO. Hij timmerde tevens
aan de weg op het gebied van de jeugdliteratuur en hij had een belangrijke rol
als schrijver en regisseur van toneelstukken. Heytings ongepubliceerde
manuscripten verschijnenino to erin een nieuwe bundel met verzamelde gedichten.
Daarin wordt de mythe van het gestorven meisje, een belangrijk thema in zijn
werk, ontrafeld. Het archief van de dichter wordt komende tijd toegankelijk
gemaakt. Daarna is het voor toekomstige biografen en andere geïnteresseerden in
het Drents Archief te raadplegen.