Drents letterkundig docementatie centrum

Anne de Vries is op 22 mei 1904 ien Assen geboren. Toen
hij twaalf jaor was, wordde hij tuunmansknechten. Det wark be”volt hum niet
en een jaor later wordde hij letterzettersmaotien bij de Asser Kraante. Mar ook
det was niks veur hum. Het warken ien een drokkerije was niet best veur zien
gezondheid. Daorumme wordde hij boerenknecht. Dit was hij ook weer niet laank
want zien Olde bovenmeister’ hef derachteran ezeten dat zien va hum hen de
Rieksnormaalschoele stuurde.

Zo wordde hij schoelmeister. Aline warkte bij het gewone
leger onderwies en later bij het butengewoon onderwies. De mieste tied, veurdet
hij van zien schrieven gonk leven, hef hij ewarkt bij het blindeninstituut
‘Bartimeüs’ ien Zeist. Anne de Vries is het miest bekend eworden deur ‘Bartje
(1935)’, mar daorveur har hij al dartien kienderboekies eschreven. Hij hef bij
zien schrieven naost zien eigen name ook de schuulnamen A. Nassau (hij woonde
ien de oorlogstied ien Hooghaolen naost Huize Nassau) en Anna Mast (de name van
zien moe) gebruukt.

Over het Dréents ien Bartje, Anne de Vries har de
dialogen ien het Dréents eschreven, waren een boel Dréentse schrievers en
critici niet al te best te spreken. Zij vunden det Anne sloks mit het Dréents
ummegaone was. Toch wordden der het eerste jaor zowat honderdduzend boeken
verkocht. ‘Bartje’ is vake herdrokt en nog ien 1984 kwaamp er een deur Gerrit
Kuipers ien het Middendréents vertaalde ‘Bartje’ op batterije.

Een aander bekend boek van Anne de Vries is ‘Hilde’ dat
as ien 1939 op de markt kwaamp.

‘Hilde’ is deur J. Ubink as teneelstok bewarkt. Dit stok
is heel vake ien Drenthe opevoerd. Wieder kenne wij van Anne de Vries ‘Bartje
zoekt het geluk’ (1940), ‘De levensroman van Johannes Post’ (1948), ‘De ring
van de profeet’

(1952, samen mit Jan Fabricius) en zien leste roman ‘De
man in de jachthut’ (1960). Dit boek, waor as hij jachtverhalen ien vertelt,
hef hij eschreven ien het huusien op de Bendersebarg, midden op de Benderse
heide bij Rune.

Mar daornaost hef hij nogal wat jeugd- en schoelboekies
eschreven, beveurbeeld een ‘Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis’
(1939) en een ‘Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis’ (1948). Ien
1952 hef hij mit zien gezin een reize emaakt naor Suriname um daor te helpen
bij het verneien van het onderwies. Hij hef ien verbaand daormit een serie
lees- en taalboekies eschreven veur het onderwies an de aoverkaante van de
oceaan. Op 29 november 1964 is Anne de Vries ien zien woonplaatse Zeiste
estôrven.

Anne de Vries heurt volgens de méensen die ‘t weten kunt
niet bij de grootste schrievers uut oenze letterkunde, mar hij was wel een
schriever die as ontzettend boeiend vertellen kun en die as barre populair was.
Umdet het ‘t volgend jaor negentig jaor elene is dat Anne de Vries geboren is
en ook umdet 1994 het jaor is dat het dartigjaor nao zien hengaon is, is Lenze
Bouwers uut Dalfsen doende mit een biografie van de schriever.

Bouwers wil hierveur geern ienformatie over Anne de Vries
ontvangen. Hij wil geern praoten mit méensen die as Anne de Vries nog ekend
hebt. Wieder wil hij geern brieven en foto’s van hum bekieken en zo meugelijk
kopiëren.

Aj Anne de Vries dus goed ekend hebt of ie hebt informatiemateriaal
over hum, neem dan contact mit oens op. Wij geeft det dan deur an Bouwers.

Oens adres is:

Kunst en Cultuur Instituut Drenthe afd. Drentse Taol

Postbus 174, 9400 AD Assen

05920-36910