Drents letterkundig documentatie centrum (2)

Jan Tissing

Jan Egbertus
Bloemen

Op mien oproep ien ‘t Maondblad van december um
ienlichtings over Anne de Vries he’k al verschillende tillefoonties ehad. De
eerste die belde was Gezienus Ziengs uut Oosterbeek. Hij wees mij derop dat er
een fout ien mien stokkien stund. Anne de Vries hef niet ien Hooghaolen naost
Huize Nassau ewoond, mar det was op ‘t Kloostervène. Anne de Vries hef veur de
oorlog daor ewoond. Ien zien geboorte-akte stiet dat hij geboren is an de
Witterweg ien Assen. Naost Huize Nassau môt een Bart Bartelds ewoond hebben.
Der wordt verteld dat Anne de Vries zien Bartje naor dizze man enuumd hef.

Dizze reize wo’k’t hebben over een schriever uut de
veurige eeuw waor as mar heel weinig over bekend is. Het giet um J.E. Bloemen.
Ien ‘Drents Geestesleven’ (1954) van Jan Poortman staot twei verhalen van
Bloemen. Dizze verhalen koomt uut de bundel ‘Uit het land van hei en struiken’,
het ienige boek wat as -bij Hilarius ien Almelovan Bloemen uutekomen is. Aover
de schriever zôlf gef Poortman gien ienlichtings. Onder de verhalen stiet
hetjaortal ± 1870.

Gerrit Kuipers nemp ien ‘ Drente’s erfgoed’ (1978)
Bloemen ook op, mar daor viene Wij gien wiedere ienformatie. Gerrit hef een
fragment van een verhaal van Bloemen aoverenèumen uut de ‘Nieuwe Drenthsche Volksalmanak’ van 1900. En aj nou
ien die Volksalmanak kiekt, dan ziej dat onder det verhaal

‘Nijverdal, Augustus 1900’ stiet. Daor woonde Bloemen
toen dus. Henk Nijkeuter hef ien ‘Ons Waardeel’, het tiedschrift van de Drentse
Historische Vereniging, 93/5 een ‘Schets van de literatuurhistorie van Drenthe’
egeven, mar hij nuumt J. E. Bloemen niet.

U ut een paar briefies die as ien de hangmap van Bloemen
ien oens documentatiecentrum zit, blek dat Jan Egbertus Bloemen op 13 fe- brewari
1863 ien Dalen geboren is. Hij was de zeune van Albert Bloemen (22 april 1822
20 december 1902, Dalen) en Jantje ter Haar (13 december 1818 – 5 febrewari
1899, Dalen).

Ien Nijverdal is Bloemen heufd van de schoele ewest. Hij
is vanuut Beilen naor Nijverdal ekomen. Op 29 meert 1905 is Bloemen van het
persoonsregister van de gemiente Hellendoorn ofevoerd umdet hij naor de
gemiente Almelo gonk. Deur het onderschrift ien de Volksalmanak wete wij daw
het mit de goeie Bloemen van doen hebt. Allent…dan kan het jaortal (± 1870)
wat as Poortman en Kuipers veur het uutgiftejaor van ‘Uit het land van hei en
struiken’ angeeft niet klôppen. Toen was Bloemen nog mar zeuven jaor.

Wij zulden geern wat meer willen weten over Jan Egbertus
Bloemen. De name Bloemen komp, veur zoewied a’k wete, niet veule veur.
Misschien bint er mèensen die Bloemen hiet en die as mit heur stamboom doende
bint. Wellicht bint ze Jan Egbertus dan tegenekomen. Aj Bloemen hiet of aj een
femilie Bloemen kent, bel mij dan ies. Zien verhalen schref J.E. Bloemen ien
het Nederlaands, mar ien de dialogen gebruukt hij het Drèents (van Dalen).
Hetzôlfde ziej bij aandere schrievers uut de veurige eeuw. Ook de ienhold van
de verhalen is bij Bloemen dezôlfde as bij aandern uut zien tied. Het giet um
verhalen uut het Drèentse dorpslevent ien die tied: verhalen over het
boerenlevent, over de schèuper, bijgeleuf, volksgerichten en gao zo mar deur.
As der iene is die as het boekien ‘Uit het land van hei en struiken’ veur oens
zul hebben, dan heure wij det geern. Bel of schrief oens ies.

Oens adres is:

Kunst & Cultuur Instituut Drenthe

Afdeling Drentse Taol

Postbus 174

9400 AD Assen

05920-36910