Drents Letterkundig Documentatiecentrum (3)

Jan Tissing

Jan Egbertus
Bloemen


Op
mien oproep ien ‘t Maondblad van december um ienlichtings over Anne de Vries
he’k al verschillende tillefoonties ehad. De eerste die belde was Gezienus
Ziengs uut Oosterbeek. Hij wees mij derop dat er een fout ien mien stokkien
stund. Anne de Vries hef niet ien Hooghaolen naost Huize Nassau ewoond, mar det
was op ‘t Kloostervène. Anne de Vries hef veur de oorlog daor ewoond. len zien
geboorte-akte stiet dat hij geboren is an de Witterweg ien Assen.

Naost
Huize Nassau môt een Bart Bartelds ewoond hebben. Der wordt verteld dat Anne de
Vries zien Bartje naor dizze man enuumd hef.

Dizze
reize wo’k ‘t hebben over een schriever uut de veurige eeuw waor as mar heel
weinig over bekend is. Het giet um J.E. Bloemen.

len
‘Drents Geestesleven’ (1954) van Jan Poortman staot twei verhalen van Bloemen.
Dizze verhalen koomt uut de bundel ‘Uit het land van hei en struiken’, het
ienige boek wat as -bij Hilarius ien Almelo- van Bloemen uutekomen is. Aover de
schriever zôlf gef Poortman gien ienlichtings. Onder de verhalen stiet het
jaortal ± 1870.

Gerrit
Kuipers nemp ien ‘Drente’s erfgoed’ (1978) Bloemen ook op, mar daor viene wij
gien wiedere ienformatie. Gerrit hef een fragment van een verhaal van Bloemen
aoverenèumen uut de ‘Nieuwe Drenthsche Volksalmanak’ van 1900.

En
aj nou ien die Volksalmanak kiekt, dan ziej dat onder det verhaal ‘Nijverdal,
Augustus 1900’ stiet. Daor woonde Bloemen toen dus.

Henk
Nijkeuter hef ien ‘Ons Waardeel’, het tiedschrift van de Drentse Historische
Vereniging, 93/5 een ‘Schets van de literatuurhistorie van Drenthe’ egeven, mar
hij nuumt J.E. Bloemen niet.

Uut
een paar briefies die as ien de hangmap van Bloemen ien oens
documentatiecentrum zit, blek dat Jan Egbertus Bloemen op 13 febrewari 1863 ien
Dalen geboren is. Hij was de zeune van Albert Bloemen (22 april 1822 – 20
december 1902, Dalen) en Jantje ter Haar (13 december 1818 – 5 febrewari 1899,
Dalen).

len
Nijverdal is Bloemen heufd van de schoele ewest. Hij is vanuut Beilen naor
Nijverdal ekomen. Op 29 meert 1905 is Bloemen van het persoonsregister van de
gemiente Hellendoorn ofevoerd umdet hij naor de gemiente Almelo gonk.

Deur
het onderschrift ien de Volksalmanak wete wij daw het mit de goeie Bloemen van
doen hebt. Allent… dan kan het jaortal (± 1870) wat as Poortman en Kuipers
veur het uutgiftejaor van ‘Uit het land van hei en struiken’ angeeft niet
klôppen. Toen was Bloemen nog mar zeuven jaor.

Wij
zulden geern wat meer willen weten over Jan Egbertus Bloemen. De name Bloemen
komp, veur zoewied a’k wete, niet veule veur. Misschien bint er mèensen die
Bloemen hiet en die as mit heur stamboom doende bint. Wellicht bint ze Jan
Egbertus dan tegenekomen. Aj Bloemen hiet of aj een femilie Bloemen kent, bel
mij dan ies.

Zien
verhalen schref J.E. Bloemen ien het Nederlaands, mar ien de dialogen gebruukt
hij het Drèents (van Dalen). Hetzôlfde ziej bij aandere schrievers uut de
veurige eeuw. Ook de ienhold van de verhalen is bij Bloemen dezôlfde as bij
aandern uut zien tied. Het giet um verhalen uut het Drèentse dorpslevent ien
die tied: verhalen over het boerenlevent, over de schèuper, bijgeleuf,
volksgerichten en gao zo mar deur.

As
der iene is die as het boekien ‘Uit het land van hei en struiken’ veur oens zul
hebben, dan heure wii det geern. Bel of schrief oens ies.

Oens
adres is:

Kunst
& Cultuur Instituut Drenthe

Afdeling
Drentse Taol

Postbus
174 9400 AD Assen

05920-36910