Drentse dichteres Jannie Alberts Hofman overleden

SLEEN – In haar woonplaats Sleen is woensdagavond de
Drentse dichteres en schrijfsterJannieAlberts-Hofman overleden. Zij is 78 jaar
geworden. Zij is vooral bekend door haar tien bundels met proza en poëzie en
haar honderden literaire avonden.

Door Lammert Huizing

Jarenlang trad ze soms drie avonden per week op om voor
te dragen uit eigen werk. Dat deed ze vooral voor bejaarden en
vrouwenorganisaties. Op oudere leeftijd trok ze met haar man Geert Alberts door het hele land om op te treden,
vooral voor Drentse verenigingen.

Als lid van de werkgroep ‘Kerklied in het Dréents’ vertaalde ze psalmen en gezangen en het bijbelboek Jacobus in de
streektaal. Zij was presidente van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB)
en jarenlang bestuurslid van de Drentse Schrieverskring en het Maondblad Oeze
Volk,Ook verzette ze veel werk voorSONT, de Federatie van
Streektaalorganisaties.

Jannie Alberts is geboren als boerendochter in
Noord-Sleen. Zij wilde graag in de
verpleging verder gaan, maar door de ziekte van haar moeder kwam ze thuis. Als
kind zette ze al haar gedachten in dichtvorm op papier. Haar eerste sterk
religieus getinte bundels publiceerde ze in het Nederlands. Zij bewonderde het
werk van Hans* Heyting, maar het was Roel Reijntjes die haar stimuleerde om in
het Drents te gaan schrijven. Bij de stichting Het Drentse Boek. verschenen
toen de volgende bundels met gedichten en verhalen: 1–1et Spinnewiel (1978),
De draod lôp deur (1980), Um hoes en hof (1982), Liesterkrallen (1989) en Het
Zingende Zaand (2004).

Zij kreeg veel waardering voor haar werk, dat
toegankelijk is voor jong en oud. Ze schreefvanuit haar geloofsbeleving,
waarbij ze met het dogmatische uit haar gereformeerde opvoeding moeilijk uit de
voeten kan. Haar werk kenmerkt zich door een positief zoeken naar de zin van
het leven. Ze schrijft over het verlangen naar éénwording, over verdriet en geluk, over rust en onrust,
waarbij de actualiteit, zoals bij voorbeeld de ‘dwaze moeders’ haar niet
onberoerd liet.

Vorig jaar in maart, bijna een jaar geleden,
presenteerde•Het Huus van de Taol de dvd Raand van warmte’. Het is een
‘schrieverspertret’ van haar, waarin ze uitvoerig vertelt over zichzelf. Heel
veel mensen hebben in haar werk troost en bemoediging gevonden. Zij was een
vrouw met een warme uitstraling die een eigen plaats had in de Drentse
schrieverij.