Drentse diggels Uit de verzameling van dr. Geert H. Kocks

Drentse diggels

Uit de verzameling van dr. Geert H. Kocks

Rao, rao, wat is dat?

Het giet naor het land en’ vret niet

Het giet naor het water en zop niet Het giet naor het schQt
en schit niet

(Padhuis)

Antwoord: Een schaopbel

Diggels oet alle streken

Ie kunt beter een kalf in armode grootbrengen, as zunder
geld een kou kopen (Wapserveen)

Hij is zo kaol, je kunt er wel een loes met een zweep
over jaogen (Anloo)

Kalkeln is gien kunst, maor eier leggen (Buinen)

Geleuven doej in
de karke,

hier moej ‘t zeker weten (Gasselte)

Veur een karke en een harbarge muj niet blieven staon,
mar der ingaon (Ruinerwold)

Kent u ook een oude, liefst Drentse (weer-)spreuk? Ontruk
‘m dan aan de vergetelheid en stuur ‘m op naar:

Rondje Drenthe, Nieuwsblad van het Nosorden, Postbus 5,
9400 AA Assen.