Drentse landschap, literatuur en mythen in Literaire Hemel

AMEN – De Literaire Hemel staat vrijdag 11 maart in hel
teken van de Drentse literatuur. Het is Meertmaond-Dialect- maond, maar daarbij
is er niet alleen aandacht voor de streektaal. Het Drentse landschap hoort ook
tot het cultureel erfgoed van de provincie. Een landschap dat alle aanleiding
geeft tot mysterie en mythevorming.

Dr.Theo Spek deed ruim tien jaar onderzoek naar de
ontwikkeling van dat unieke landschap en kwam tot verrassende conclusies,
waarmee hij menige mythe doorprikte. Zoals die van de eeuwige scheper op zijn
oneindige heidevelden. En hoe zit het met die boerderijen rondom de brink?

Jannie Boerema woont en werkt in Drenthe. Ondanks dat ze in
het Drents schrijft zijn er nogal wat? mensen die haar poëzie ‘on-Drents’
vinden.

Met haar werk neemt ze een geheel eigen plaats in binnen de
Drentse literatuur. In de Literaire Hemel een voorproefje van de nieuwe bundel ‘Over
de regenboog’, die op 4 april wordt gepresenteerd.

De Hoogeveense schrijver/schilder Albert Steenbergen fopte
aan het eind van de negentiende eeuw bijna iedereen met zijn boek De Clapper
der Calkoens, dat overigens eerst als feuilleton verscheen. Naar later bleek
was het een mystificatie over een Amsterdams koopliedengeslacht dat zich in
Hoogeveen vestigde.

Daarnaast was hij de auteur van de novelle De Nevelhekse,
een tot de verbeelding sprekend verhaal over de onmogelijke liefde van het
meisje Cilie, die eindigde in een tragische zelfmoord. Albert Metselaar,
amateur- historicus en kenner van het werk van Steenbergen, bespreekt in Hemel
of Hel deze opmerkelijke schrijver.

Verder is er een optreden van Gert en Maaike Oostergetel op
piano en viool. En boekhandel Hummelen is met een stand aanwezig. De auteurs
signeren in de pauze en na afloop hun werk.

De Literaire Hemel begint vrijdag 11 maart om 20.30 uur.
Reserveren kan bij café De Amer, 0592-389271. www.literairehemel.nl