Drentse preek vanuit Oosterhesselen Hgv.Crt. 14-03-'97

Drentse preek vanuit Oosterhesselen Hgv.Crt. 14-03-’97

Drentse preek vanuit Oosterhesselen

OOSTERHESSELEN Eerste Paasdag luidt de kerkklok in Oosterhesselen om de inwoners uit te nodigen voor de kerkdienst. Maar niet alleen de Hesselers zijn welkom, ook mensen van buiten• af kunnen de kerkdienst bijwonen. Ds. Jenny Lambers zal pree ken in de Drentse taal. Zij is opge groeid in Weiteveen en is van huis uit gewend om Drents te spreken, maar Drents ‘preken’ is wel wat anders. Ds. Lambers ziet het ge. bruik van het Drents in de kerk niet als folkloristisch verschijnsel maar ze vindt dat de Drentse taal in de preek functioneel kan zijn.
„Het brengt de bijbelse boodschap dichterbij, de taal zit echt op je huid.” Omdat niet alle Hesselers die taal beheersen, worden de liederen in het Nederlands gezongen. Er is ook aandacht voor de kinderen, want de leidraad voor de preek is het paasverhaal uit de kinderbijbel in het Drents, een vertaling van Hans Heijting.
Radio Drenthe maakt opnames van deze Paasdienst. Van 17.12 tot 18 uur kan heel Drenthe luisteren naar deze Drentse preek. Mede. werking wordt verleend door de zanger Jan Herm Korterink. Het orgel uit 1850 wordt bespeeld door organist Jan de Vries en Els en Irene ten Post zullen de kerkzang begeleiden op trompet.