Drentse schrievers 1 Biografische en bibliografische gegevens

Drentse schrievers 1 Biografische en bibliografische gegevens

DRENTSE SCHRIEVERS
1 Biografische en bibliografische gegevens

LES 2
Peter van der Velde
Peter van der Velde werd geboren op 5 februari 1918 in Vlagtwedde, waar zijn vader bakker was. In 1921 verhuisde hij naar Roden. In 1936 behaalde hij de onderwijzersakte aan de Rijkskweekschool in Groningen. Hij begon eerst te werken als kantoorbediende, en wel bij de boterfabriek in Roden.
Vanaf 1940 werkte hij bij de Rotterdamsche Bank in Groningen. In die dagen studeerde hij erbij en haalde hij het praktijkdiploma boekhouden en de akte Handelskennis L.O. Hij kwam als onderwijzer aan het werk aan de Openbare Lagere School in Steenbergen (gem. Roden) in 1944. Hij haalde de hoofdakte in 1947 en in 1951 werd hij aangesteld als onderwijzer aan de O.L.S. in Roden. Van 1954 tot 1979 was hij onderwijzer in Roderwolde. Peter van der Velde is getrouwd en heeft twee zoons.
In 1986 werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Roden „wegens zijn vele en nuttige werk ten dienste van de gemeenschap en in het bijzonder voor het in velerlei opzicht bevorderen van het behoud van de streekcultuur”. Peter van der Velde heeft zich echter ook op „internationaal” pad begeven: hij is in het bezit van de diploma’s Esperanto A, Esperanto B en de akte Esperanto L.O.

Dialektwerk
Peter van der Velde begon in 1935 met het invullen van dialect-vragenlijsten van het Meertensinstituut in Amsterdan, waardoor zijn belangstelling voor het plaatselijk dialect werd gewekt. In 1940 publiceerde hij zijn eerste gedichtjes in de Leekster Courant. In dat jaar begon hij ook met het „Bonte Bitse Cabaret”, genoemd naar de Bitse, een waterlossing die midden door Roden liep. Daarvoor schreef hij zijn eerste liedjes, schetsjes en verbindende teksten in het Roner dialect.
Na de bevrijding richtte hij het Noorddrentse cabaret „De Bekketrekker”op. Dit verwierf grote bekendheid in heel Drenthe. Van 1948 tot 1951 schreef hij in de Leekster Courant een briefwisseling in het Roner dialect, samen met mej. G. Clewits onder de titel „Op en om de Helterbult”. Later volgde een nieuwe serie brieven, nu met Wim Beereboom uit Leek: „Van Kwietnieters en Kweitneiters”. Dit gebeurde in het dialect van respectievelijk het Zuidelijk Westerkwartier en het Noordenveld.
Voorts publiceerde Peter van der Velde gedichten en verhalen in het maandblad Drenthe, vanaf 1940. Vanaf het eerste nummer in december 1956 werkte hij mee aan „Oeze Volk”en werkte hij mee aan de rubriek „Van de Drentse Schrieftaofel” in de Asser Courant (1967-1968 en 1980-1983). Sinds oktober 1979 is hij medewerker van „ROET”en vanaf juli 1982 ook van „KRODDE”.
Hij publiceerde in 1981 de rijmprent „De drei Podagristen” van de Picardtclub.
Peter van der Velde is tevens bekend als Bastiaon Brobbel. Hij is momenteel bezig met het verzamelen van Noordenveldse voordrachten van meester Braaksma uit Assen/Norg.

Werk van Peter van der Velde werd opgenomen in de Drentse Schrieversalmanak 1954 (Drentse Schrieverskring Assen), de Drentse Schrieversalmanak, Van Gorcum & Comp., Assen 1956 en de Drentse Schrieversalmanak, bloemlezing uit „ Oeze Volk”, Hummelen Assen z.j.
Voorts in Dichters riege, keur oet Drentse gedichten 1900-1966. Van Gorcum Assen; in Mandielig, een bloemlezing Drentse poëzie, Het Drentse Boek, Zuidwolde 1983; Het boek van Zwart, De Wieck Zevenhuizen 1984, Old Zeer, Vief jaor Roet, Het Drentse boek, Zuidwolde 1984, Stoelendaans, Drents Boekenweekgeschenk, Het Drentse Boek, Zuid ‘Olde 1985 en Wilwaark, gedichten en verhalen, h Drentse Boek, Zuidwolde 1986.

Nederlandstalig werk
Peter van der Velde werkte mee aan het boekje Roden, zoals het vroeger was, Gebr. Hoitsema Groningen 1968.
Verder verscheen van hem:
ROON, fotoboek, Bronsema Leek 1981.
Roden, een historisch uitstapje 1987.
Verder is een boekje over Roderwolde in voorbereiding, werkte hij mee aan het samenstellen van het boekje „Drenthe, een verhaal apart”, H. ten Brink Meppel z.j., schreef hij een verhaal voor het Noordenveldnummer van „De Boerderij” (juni 1982), werkt hij sinds 1983 mee aan de rubriek „Drenten over Drenthe”in het Nieuwsblad van het Noorden en publiceerde hij rijmprent „Cultuur, inkt en tijd”, Koppermaandagprent van 1984.
Peter van der Velde heeft nog meer gedaan. Hij werkte mee aan het samenstellen van het boekje „De Brummelwal”, van Gorcum & Comp. Assen 1960; hij stelde een bundel samen met gedichten van Grietje Clewits „Zummeraovend”, Historische Vereniging ROON 1982; hij schreef liedjes en teksten voor verschillende revue’s en bonte avonden; hij werkte mee aan het samenstellen van het „Lesbouk Noordenvelds”, Drents Genootschap Assen 1983 en schreef Drentse en Nederlandse teksten voor de ROON kalenders van 1980, 1981 en 1985.
Voorts treedt Peter van der Velde sinds 1975 samen met zijn vrouw Alke op met een programma san Noorddrentse liedjes en verhalen. Hij werkte mee aan twee I.p.’s: „Een daggie dwelen deur de Drentse dreven”(WEA 1980), „’n Wiendeldaore” (Universe Productions 1982), terwijl hij ook een eigen L.P. uitbracht „Noordenveld”, leid’ies oet Noord Drente (Universe Productions 1983).
Hij schreef verder een paar schetsjes voor de regionale omroep: „Op het Dunnerboerveld bai M ans en Geertie”en „De Drachtster tram”. Hij schreef in het „Roder Journaal”een serie dialectnieuws „Plak veur Plat” (1982-1984). Hij was enige tijd Volmacht van de Schrieverskring en had zitting in de sectie „Drentse Schrievers” van het Drents Genootschap en in de commissie voor het samenstellen van de officiële Drentse Spelling.
Peter van der Velde is bovendien medeoprichter van en is jarenlang voorzitter geweest van de Historische Vereniging Roon.

Boekbesprekingen, verslagen enz.:
— boekbespreking „ Wilwaark” in maandblad Drenthe van december 1986 interview van Sjouke Dekker in maandblad Drenthe van mei 1986
— interview Asser Courant I augustus 1984
— bespreking in „Drents Kwartier” van Albert Haar 18 mei 1981
— verslag verschijning „ Wilwaark” in het Nieuwsblad van het Noorden van 26 maart 1987
—idem door Bart Veenstra in „Drenthe in dizze daogen ” in het Nieub’sblad van het Noorden van 14 maart 1986
— Peter en Alke van der Velde: een paar apart . door drs. P.A.J. de Groot in het Nieuwsblad van het Noorden van 15 maart 1984
— interview voor Radio Noord van Jan Veenstra en Martin Koster 9 Inaart 1986 — extra editie ROET nr. I op 8 maart 1986
– HB 2000
— Radiobode veur Drenthe (1986)

LIJST VAN WERKEN VAN PETER VAN DER VELDE
Roon: Roden zoals het vroeger was… / Kor. A. Hagenouw, Peter van der Velde •. ui tg. in samenwerking met de Historische vereniging “Roon ‘t en het bureau voorlichting van de gemeente Roden Leek: Bronsema, cop. 1981
Schreven Drentse weerspraok / bij n kander gaard deur Peter van der Velde Assen: Naarding—instituut, (1988)
Wilwaark: gedichten en verhaolen / Peter van der Velde
Zuidwolde: Stichting Het Drentse boek, (1986)
Wieder met mekaor: lesbouk Noordenvelds / Jannie Boerema, Anneke Mensen,
Peter van der Velde: m.m.v. Martin Koster, Harrie Slot Assen: “Het Drents genootschap” (etc. ) , 1983

LIJST VAN WERKEN OVER PETER VAN DER VELDE
Potlood en papier: Peter van der Velde 50 jaar aktief as streektaal schriever (Artikel) / Albert Haar Drenthe Dokumentatie
In: Drenthe. — Jrg. 62 no 3/4 (mrt. apr. 1991); p. 18-22
Peter van der Velde (Artikel)
Drenthe Dokumentatie
In: Kursus Drents 87/88, – P. 7-8
Peter van der Velde / onder red. van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Drenthe Dokumentat iemap