Drentse Schrieverskring slaat nieuwe weg in N.v.h.N. 01-05-'89

Drentse Schrieverskring slaat nieuwe weg in N.v.h.N. 01-05-’89

Drentse Schriverskring slaat nieuwe weg in

Van een onzer verslageefsters
DIEVER – De Drentse Schrieverskring slaat een nieuwe weg in. Onder leiding van Klaas Kleine uit Diever, die afgelopen zaterdag de voorzittershamer overnam van Gerard Nijenhuis, wordt de komende jaren meer bekendheid gegeven aan de activiteiten van de vereniging. De ruim vijftig aangesloten schrijvers houden zich niet meer alleen bezig met de ontwikkeling van de (streek)taal, maar brengen in de toekomst, daar waar nodig, Ook een politiek standpunt naar voren. Bovendien wilde vereniging zich meer als ‘vakbond’ gaan profileren. “De Drentse Schrieverskring is dus beslist geen pijprokend clubje,” aldus de kersverse voorzitter.
De vereniging werd in 1948 opgericht door een ‘allegaartje’ van Drentse streektaàlschrijvers. De toenmalige leden beschouwden el- kaar in eerste instantie als vakgenoten. De bijeenkomsten bestonden vooral uit voordrachten uit eigen werk en gesprekken over de Drentse historie en cultuur. Zes jaar geleden kwam er echter een eind aan de tradities van de Schrieverskring. Een aantal, met name jongere, schrijvers kwam in opstand tegen de oeverloze discussies van de ‘oudere garde’. Zij waren van mening dat de vereniging meer aandacht moest schenken aan de ontwikkeling van de taal in het algemeen en die van het dialect in het bijzonder. Hoewel een enkeling zich tegen de nieuwe koers verzette en de kring vaarwel zei, sloot de meerderheid van de club zich bij de ideeën van de jongeren aan.
Onder voorzitterschap van Gerard Nijenhuis, winnaar van de Culturele prijs van Drenthe, kreeg de vereniging ee wat zakelijker en taalgerichter karakter. Klaas Kleine is van plan de uitgezette lünen van zijn voorganger te handhaven, maar wil de schrijversclub tevens wat meer in de openbaarheid laten treden. “Schrijven en publiceren blijft natuurlijk op de voorgrond staan. Maar ik vind dat Wij ons ook eens wat maatschappelijker moeten gaan opstellen. Dat we wat kritischer moeten zijn. Niets zeggen is altijd nog beroerder dan iets verkeerds zeggen.”

De nieuwe voorzitter wil opnieuw de discussie over ‘literaire subsidies’ aanzwengelen. Hij vindt het niet rechtvaardig dat de provincie Drenthe en Den Haag alleen geld uittrekken voor de ondersteuning en ontwikkeling van de Nederlands- en Friestalige literatuur. “We moeten proberen ook geld los te peuteren voor Drentse literaire werken. Hoewel ik vrees dat we hierin niet zullen slagen, moeten we er wel voor blijven vechten.”
Door middel van enkele nevenactiviteiten wil Kleine de schrijvers inspireren tot nieuwéliteraire hoogstandjes. Zo denkt hij aan gezamenlijke reizen en discussies met het lezerspubliek. Het eerste evenement is zo goed als rond: men kan zaterdag 10 juni deelnemen aan een zogenoemde Pennen-route. Deze toertocht is uitgezet in Zuidwest-Drenthe en voert de belangstellenden langs de geboorteplaatsen van enkele Drentse schrijvers.