Drentse Taol presenteert portret Gerard Nijenhuis Schakel 05-11-2003

Drentse Taol presenteert portret Gerard Nijenhuis Schakel 05-11-2003

Drentse Taol presenteert portret Gerard Nijenhuis

GIETEN – In de Hervormde Drentse schrijvers en dichters kerk van Gieten wordt zater- die in opdracht van Süchting dag het videoportret van de Drentse Taol worden gemaakt Drentse schrijver en dichter door Albert Haar.
Gerard Nijenhuis gepresenteerd. Het is het eerste video- Stichting Drentse Taol vindt het portret in een serie van tien belangrijk riaal voor het dat nageslacht letterkundig bewaardmateblijft. Zij is dan ook van plan om nog veel meer dan de geplande tien Drentse schrijvers en dichters in een videoportret te vereeuwigen. Een groot aantal schrijvers is al aardig op leeftijd. Drentse Taol wil daarom zo snel mogelijk aan de slag.
Het is de bedoeling dat de videoportretten gebruikt worden in het voortgezet onderwijs en in de cursussen die Stichting Drentse Taol zelf aanbiedt. De portretten kunnen ook vertoond worden tijdens lezingen van de stichting.
Gerard Nijenhuis (1932) is geboren in Gieten. Hij is tweetalig opgevoed. Hij is altijd tweetalig gebleven, ook als schrijver. Nijenhuis heeft theologie gestudeerd in Groningen en Amsterdam en is later ook als dominee aan het werk gegaan.
Nijenhuis is van groot belang geweest voor de Drentse schrijverij. Als treektaalactivist was hij actief betrokken bij de Schrieverskring, Oeze Volk, Radio Drenthe, de Hogeschool Drenthe en bij Drentse Taol.
Nijenhuis ziet het Drents als een volwaardige taal, naast het Nederlands. Hij is in zijn werk beïnvloed door onder andere Nijhoff en Achterberg.
Hij bedient zich veelvuldig van het sonnet. In zijn werk verbindt hij de oerthema’s van de Romantiek, de bron van de streektaalschrijverij, met de kern van zijn eigen wezen.De video wordt gepresenteerd met medewerking van multimediakunstenaar Martin Boverhof.