Drentse Taol zoekt enthousiaste consulenten D.v.h.N. 2004

Drentse Taol zoekt enthousiaste consulenten D.v.h.N. 2004

Drentse Taol zoekt enthousiaste consulenten

Het Drentse Boek en Drentse Taol willen in het kader van de promotie van de streektaal bezoeken afleggen bij zestig basisscholen de provincie. Het is de bedoeling dat consulenten op die scholen vertellen over de streektaal, over de waarde daarvan voor de mensen in ‘t algemeen en schoolkinderen in het bijzonder. Ze dragen lessuggesties en -materiaal aan. Dat is uitdagend werk. Wie de streektaal een warm hart toedraagt kan contact opnemen met een van beide organisaties.
Door Rinus Hulst

Streektaalfunctionaris Jan Germs van Drentse Taol: “Voor het basisonderwijs zoeken wij zes consulenten. We streven naar een zo goed mogelijke regionale spreiding. De consulenten moeten in hun werkgebied tien scholen bezoeken. Drentse Taol benadert en kiest de scholen uit, zo mogelijk in overleg met de consulent voor het betreffende gebied. Op de geselecteerde scholen houdt de consulent voor het team van leerkrachten een presentatie. Aan de orde komen een algemene verantwoording (waarom verdient de streektaal een plek in het basisonderwijs)welke mogelijkheden zijn er.” Het is volgens Germs duidelijk niet de bedoeling dat de consulent zelf lessen verzorgt . “Het is niet verboden, maar de leerkracht moet zelf ervaring opdoen met streektaallessen en ervaren hoe interessant, stimulerend en leerzaam dit voor kinderen is. Het doel is, dat de leerkracht na deze korte begeleiding gemotiveerd is verder te gaan.” Om de consulenten goed voor te bereiden op hun taak worden ze geschoold door Drentse Taol. De gewenste en nodige scholing is afhankelijk van de achtergronden van de consulenten.

Drentse Taol benadert en kiest de tien scholen in elke regio uit. De stichting zorgt ook voor de publiciteit- en blijft eindverantwoordelijk. Het is de bedoeling dat de scholen in september/oktober 2003 en januari toto maart 2004 bezocht worden. Voor de consulenten is een ruime onkostenvergoeding beschikbaar, zodat ze er zelf geen geld op toe hoeven te leggen

De deelnemende scholen krijgen een aanzet tot taal- en heemkunde-onderwijs. Het lesmateriaal dat in het pakket zit mogen ze behouden.

WAAR MEER INFO?
Voor meer informatie kan men terecht bij: Jan Germs: telefoon (0592)
381172 E-mail: drentsetaol@pbcdrenthe.nl