Drentstalige musical over 'tentkersfamilie' D.v.h.N. 20-01-'07

Drentstalige musical over ‘tentkersfamilie’ D.v.h.N. 20-01-’07

Drentstalige musical over ‘tentkersfamilie’

Door Jan Wierenga
en jaar lang heeft Harm Dijkstra uit Sleen eraan gewerkt, in september 2006 begonnen de repetities en straks in het laatste weekeinde van februari is het zover: dan komt de Drentse musical Heb liefen leef! op de planken. Het gaat om een grote productie met een verrassende verhaallijn. Schepers Elf stak eerder deze week in zaal Wielens in NoordSleen even de kop om de deur – om bij de repetities alvast wat sfeer te snuiven. In het eigentijdse Drentse dorp waar zich de gebeurtenissen afspelen, ontstaat opschudding als er op zekere dag een ‘tentkersfamilie’ neerstrijkt. ‘Tentkers’ is de oude benaming voor woonwagenvolk. “Vroeger trokken tentkers door de streek, op zoek naar werk; bijvoorbeeld bij de boer. In de woonwagen namen ze hun gezin mee. De wagen werd dan in de buurt van de werkgever geparkeerd. Bij ons in Sleen kunnen oudere mensen daar nog boeiend over vertellen”, zegt Harm Dijkstra.
Voor Dijkstra zijn het drukke tijden. Samen met zijn makker Roelof Klinkhamer vierde hij in 2006 het 20-jarig jubileum van het Drentstalige cabaretduo Harm en Roelof en tussen de bedrijven door werkte hij onverdroten verder aan zijn musical. Dijkstra schreef de musical voor de Gemengde Zangvereniging Sleen, die diverse koren telt voor volwassenen en kinderen. De bezetting van het muziekspektakel bestaat uit vijftig mannen, vrouwen en kinderen. Tekst en muziek zijn van Harm Dijkstra, de arrangementen van Harro Wimmenhove (van Diep Triest) en samen met Hans Bergman, de dirigent van het grote koor, maakte Dijkstra de koorbewerkingen. Aanleiding voor al het werk was het 90-jarig bestaan van de zangvereniging en ook omdat Harm Dijkstra zelf vond dat het wel weer eens tijd werd voor een leuk spektakel.
Rode draad in het verhaal is het relaas van Sam, een van de oudste tentkers. Hij is van joodse afkomst. Hij kent het dorp nog van lang geleden. Toen werd het oôrlog:

Ik heb mien Olders nooit meer zien. Het gung allemaol zo snel.
Ik heb nimmer ofscheid van heur nemen kunt.
Zie bint verraoden, zo gemien. En ik weet nog nooit deur wel.
Vast deur ien die heur gien licht in d ‘ogen gunt.. ..

De rode draad is een serieus en verrassend element in deze musical, die verder veel vrolijke en ontroerende momenten kent. Eind februari zijn er drie uitvoeringen, alle in zaal Wielens: 23 en 24 februari om 20. 00 uur en 25 februari (zondagmiddag) om 14.00 uur. Op 28 oktober van dit jaar is er nog een uitvoering en wel in De Tamboer in Hoogeveen.