Een eigentijds sprookje in vele (streek)talen D.v.h.N. 12-04-2016

Een eigentijds sprookje in vele (streek)talen D.v.h.N. 12-04-2016

Een eigentijds sprookje in vele (streek)talen

Gerard Stout uit Peize heeft twee beroemde sprookjes herschreven in een eigentijdse versie en deze laten overzetten in een groot aantal wereld- en streektalen, waaronder het Drents, het Gronings, het Engels en… het Tigrinya!

JOLIEN BENNEMA
Gerard Stout, de meest productieve schrijver van Drenthe, voegde in zijn jongste publicatie twee bekende sprookjes van de gebroeders Grimm samen tot één verhaal: Verkâ, Wolf en de zeven geitjes. Dit moderne sprookje is onder meer vertaald in een aantal Nedersaksische streektalen, zoals het Westerkwartiers, Stellingwerfs, Platt-Duuts en het (Reest-)Drents. Daarnaast onder meer ook in het Frans, Duits en Engels.
Het is een verhaal met een uitnodiging om tussen de regels door te lezen. Zo omschrijft Gerard Stout zelf zijn boek Verkâ, wat ‘wolf betekent in het Perzisch. Het verhaal is een herschrijving van de bekende sprookjes De wolf en de zeven geitjes en Roodkapje. „Het is een verhaal met veel dubbele lagen. Daarom heb ik achterin het boek een versie met toelichtingen opgenomen.”
In het boek wordt Wolf gevolgd, een opgroeiend wolvenjong. Via verschillende omzwervingen belandt Wolf bij het Oranjekanaal nabij Emmen, waar hij een meisje met een rood hoofddoekje ontmoet. Het wolvenjong en het meisje worden smoorverliefd.
Stout geeft de bundel uit bij zijn eigen uitgeverij Ter Verpoozing. Verschillende vertalers hielpen hem. Op YouTube is Verkâ, Wolf en de zeven geitjes ook in meerdere (streek)talen en in het Engels te beluisteren. Deze gesproken verhalen worden zoveel mogelijk ondersteund met beelden uit het desbe treffende gebied.
Na een avond met vrienden kwam de schrijver uit Peize op het idee. „Die vrienden vertelden dat ze voor het eerst opa en oma werden. Hun zoon noemde het nog ongeboren kind ‘Project wolf. Toen ik die avond op bed lag, spookte dat ineens door mijn hoofd. Ik ben weer uit bed gestapt en begonnen te schrijven.”
Het boek kwam uit in de ‘Meertmaond Streektaolmaond’. Niet geheel toevallig, gezien de grote in-
breng van het Nedersaksisch in Verkâ.
„Om als taal status te krijgen, moet je zorgen dat je naast andere talen komt te staan. Het Drents staat in Verkâ tussen verschillende wereldtalen. Dat is nodig om een taal te behouden. Dit boek is mijn poging om het Drents te bewaren.’ ‘
Van Stout is bekend dat hij ook kritisch is op het gebruik van het Drents. „Je moet eerst Nederlands en Engels leren wil je verder komen. Op het Drents moet je vooral trots zijn. Als je het als derde taal wilt leren, prima. Maar niet als eerste taal. Dan kom je nergens.”
De nieuwste toevoeging aan het boek is de vertaling in het Tigrinya, de taal van (vooral) Eritrea en Ethiopië. Stout en zijn vrouw zijn dona teurs van het Eric Bleumink Fonds, dat studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden een kans op een aanvullende studie in Groningen biedt. Tijdens een bijeenkomst ontmoette de schrijver Yonas Kiflom, een student uit Eritrea. „Mijn boek kwam ter sprake. Hij was meteen enthousiast en wilde het graag vertalen.”
Maar daar blijft het, als het aan Stout ligt, niet bij. „Een van de andere vertalers kent een Ier. Het boek ligt nu bij hem voor de Ierse vertaling.”
Ook het Chinees, Russisch en Spaans staan nog op het verlanglijstje, net als het Fries dat lang stond. Aan die vertaling wordt inmiddels druk gewerkt. „Maar ook andere Groningse streektaalvarianten naast het Westerkwartiers zijn van harte welkom. Nu de vertalers nog!”
Verkâ, Wolf en de zeven geitjes is te bestellen via de website van Stout, www.gerardstout.nl/wolf. De bundel kost 7 euro, exclusief verzendkosten.