Een paor 'Spelleprikkies' Dr. en Asser krant 11-05-1983

Een paor ‘Spelleprikkies’ Dr. en Asser krant 11-05-1983

Een paor ‘Spelleprikkies’

Beste Albert,
Een toertie heer ston er een stukkie in het Neisblad onder de rubriek „Vrijuit” wat ik met veul interesse lezen heb. Er ston boven Oele-effect.
Ale Staotenleden haren beterschap beloofd dat zy niet weer zo vervelend en langdraodig zullen wezen en niet weer overbodige vraogen zullen stellen.
Ik ben beneid.

Ik har daodelijk al zin om hier over te schrieven, mor ik wus niet aan wel ik het opsturen zol. Je oproep om brieven kwam dus net mooi op tied.
Vief en twintig jaor leden dee ik mien intree as
staotenlid. Ik keek wel wat vrumd op eerst. Wat duurde alles laang. Morwat verstand har ik er van, een raodsvergaodering har ik wel es metmaokt. Bbrgemeester Nijenhoes haomerde een agenda van sums wel dertig punten er vlot deur. Je mus knap oppassen as je er tussen kommen wilde.
Dat gung aans in de Staoten. As de ene fractievoorzitter bie de algemene beschouwings er vief ketier over daon har, mus de volgende toch minstens anderhalf uur praoten! En den was er nog geen CDA, dat betekende dus twee sprekers meer. Wat was het een gezit! Weglopen zo als zy het in de Tweede Kaomer doet, was er niet bij. En den muzzen de gedeputeerde antwoorden. Het was sums niet om aan te heuren, zolaang duurde het. Sums lukte het de aandacht van de touheurders weer even te kriegen deur wat geks te vertellen, veural gedeputeerde Albrecht was daor laoter stark in.
Oet vervelendheid ben ik dou de staotenleden gaon teken, mor dat was geen succes. Dou ben ik riempies gaon maoken en deelde dei oet aan mien buurlu in de staotenbankies. Dat succes was ook niet honderd percent: summigen argerden zuk; mor het gaf mij veul plezier en dat was het begun van mien dichten.
Ik har dacht dat het al lang verbeterd was in de Statenzaol in nou las ik dat het nog net zo’n vervelende boel is. Nou er meer vrouwlu in zit, verwacht-
te ik dat dit wel aans worden was; mor Zülfs dat hef niet geholpen

Het is beslist niet de schuld van Mevrouw Schilthoes, mien ervaoringen dateren van véür heur tied. Ik bewonderde juust altied heur zaokelijkheid e degelijke aanpak, mor het is heur dus ook niet lukt de drentse woordenstroom in te dammen.
Commissaoris Oele mut heel wat mans wezen om hier de zaok om te boegen. Ik wens hum succes. Nog even een paor van mien „Spelleprikkies” oet mien staotentied.

Begrotingsbehandeling
Woorden, woorden, woorden
Gedachte? ‘k Weet niet goed
wat of met aal dei woorden
ons duudlijk worden moet

Hoe goed de spreker alles wet
hoe mooi hij ‘t zeggen kan?
Wat korter was oes wel zo lief
Daor ben ik zeker van!

De Sprekers

Eén brei van woorden
één grode pot nat
en daorin ruurt
de sleven mor wat

Och breng in dit soepie
wat kruderigs in
as alles zo deur geet
geet ‘t my niet naor ‘t zin.

Albert veul groeten en veul geluk met dien rubriek,

Frouwien Klaassens-Perdok,
Gieters