'Een roze wolk' sprookjesboek voor grote mensen H.C. 03-11-2000

‘Een roze wolk’ sprookjesboek voor grote mensen H.C. 03-11-2000

‘Een Roze Wolk’ : sprookjesboek voor grote mensen

Jannie Boerema en Kees Thijn hebben samen een bijzonder boek gemaakt. Jannie schreef het en Kees maakte er schilderijen bij. Het is een boek met, wat zij noemen, sprookjesverhalen. Dat zijn sprookjes voor grote mensen. • Verhalen als sprookjes. Surrealistische verhalen, waarin dingen gebeuren die in werkelijkheid niet kunnen, maar die toch gebeuren omdat ze in een andere werkelijkheid plaatsvinden.
Wat kan een mens in zijn dromen vreemde avonturen beleven. Zijn die dromen dan geen werkelijkheid? Zijn ze niet de weerslag van wat er in het gewone leven gebeurd is? Jannie heeft vreemde dromen beleefd. Dromen die in een bepaalde relatie met de werkelijkheid staan. Die een reflex van die werkelijkheid zijn. En ze vertelt dat in een bijzondere taal. In twee talen: Nederlands en Drents. Dat maakt dit boek tot iets uitzonderlijks in de (Drentse) literatuur. Want wie hetzelfde verhaal in beide talen leest, ervaart wel hetzelfde verhaal maar toch in een andere sfeer. Het is buitengewoon boeiend om niet alleen de verhalen te lezen, maar ze ook in twee talen te lezen. Het Drents klinkt zachter, warmer, dichter bij de inhoud. Het lijkt wel of in het Drents meer mogelijk is dan in het Nederlands, als of die wonderbaarlijke droomwereld in het Drents dichter bij de werkelijkheid staat dan in het Nederlands, als of die Drentse werkelijkheid dichter bij het sprookje ligt dan de Nederlandse. Een kort citaat in beide talen:

‘Ik zal vertellen van de heuvels
Het mag dan zo zijn dat de heide voluit staat te bloeien, maar het is zo’n dag. Zo’n liefdeloze dag in laat september. Zonder openingen, het is op slot. Niet begonnen en het houdt niet op. Het is een vlakke dag van mismoedig en bezonken rouw. De zon heeft zich teruggetrokken en houdt de grond en mij niet warm, zeeft niet door de dauw heen. Hij laat zich tegenhouden doorde dauw en het Rijk
van de Heuvels zich heeft zich ingelijst in alle kleuren van een gitzwarte regenboog.
Het lange pad is een trechter waar het landschap ingegoten is, bij elkaar komt en langzaam, als’ doorzichtig lava in gedeelten naar beneden loopt en er aan de onderkant uitstroomt als eenmaal alle klippen omzeild zijn van het gras dat tussen stenen slap en slijmerig plat ligt. Een mens moet oppassen om er niet in te vallen. Soms zou ik dat wel willen, vallen in mijn spiegelbeeld, en als je erin ligt en het water is bevroren kan niemand je zien. Dan ben je voor altijd van de wereld af.

‘Ik zal vertellen van de baargies
Het mag dan zo weden dat de heide voloet te bluien steit, maor het is zon dag. Zon leeifdeloze dag in laot september. Zunder openingen, het is op slôt. Niet begonnen en het holdt niet op.
Het is een vlakke dag van mismooudig en bezonken rouw. De zun het hum terug trokken en holdt de grond en mij niet waarm, zeeft niet deur de dauw hen. Hij lat hum tegenholden deur de dauw en het Riek van de Baargies het hum inliest in alle kleuren van een gitzwaarte regenboog. Het lange pad is een trechter waor het landschap ingoten is, bij meIcaor komp en langzoam, as deurzichtig lava in gedeeilten noar benedere lop en der an de onderkaant oetstroomt as je eeinmaol alle klippen omzeild hebben van het gras dat tusken de steeinen slap en sliekerig omdeel, lig. Gras dat gien kracht het om weer overende te kommen.De takken die van de bomen vallen binnen en zunder stuur in deeipe plassen drieven. Grote plassen waoter dat speeigelt, en in koelen lig. Je moeten der veur oppassen daj der niet invallen. Soms zul ik dat wel willen, in mien speeigelbeeld vallen, en as je der inliggen en het waoter is bevroren kan gieneein je zeein. Dan bin je veur àltied van de wereld aof.
Kees Thijn, die van beroep hoogleraar radiologie was, is een bekwaam fijnschilder. Met grote gevoeligheid maakte hij bij elk verhaal een schitterend schilderij. Al even surrealistisch als de tekst, maar daardoor een extra dimensie gevend aan deze sprookverhalen van grote mensen. Zij zijn prachtig in kleur gedrukt. Het zijn niet alleen illustraties, maar het zijn ook op zichzelfstaande schilderijen. Beide boeken zijn in de boekhandel te koop. De prijs per exemplaar is f 34,50. Men kan ze ook allebei in cassette verkrijgen tegen f75,
Koninklijke Boom uitgevers te Meppel verzorgde deze uitgave.

Expositie

De schilderijen van Kees Thijn die zijn afgedrukt in het boek ‘Een Roze wolk’ worden geëxposeerd in het Kunstpaviljoen aan de Zevenhuisterweg 4bin Nieuw Roden.

De opening vindt plaats op zaterdag 11 november om 16.00 uur. Marga Kool houdt een inleiding over het boek ‘Een Roze ‘Wolk’ van Jannie Boerema en Kees Thijn.
Kees Thijn vertelt over de afgebeelde schilderijen in het boek. Peter Gentenaar, kunstenaar en uitge ver, houdt een inleiding over ‘Holland Papier Biënnale. Tevens wordt er werk tentoongesteld van de schilderes Ineke van Harten.
De expostie duurt van 11 tot en met 17 december.