Een verhaal van Tiaart Imbos

Willem en Greetje hebt twie
kiender; een jongie van viefjaor en een maagie van zeuven. Tante is op bezuuk.
Dat dot zij wel meer. Dat is, umme eventies wat bij te praoten en de lest
ni’gies uut te wisseln. Bij Anneke en Henkie in ‘t huus weet zij dan weer, hoe
as ter de zaken an de aandere kaante van ‘t dorp der bij stoat. En miest, dan
bint het goeie berichten die as tante mit brengt. De olders van Henkie en
Anneke bint doar wies mit.

Altied, as tante op bezuuk komt, dan brengt zij ok wat
mit, veur de beide kiender. ‘t Is miest wat van zutigheid; een rollegie van ‘t
ien of ‘t aander, een appelsien of een kladdegie mit eigen-gebakte koekies,
“moppies ” , zoas zij die zôlf nuumt.

Vandage is zij der ies weer. Tante hef al wat mit mamme
ziiten te praoten, mar an heur gedragings kuj wel zien, dat ‘t neudig weer tied
wordt umme op huus an te gaon. Zij giet in de bienen en schijf de stoel bij de
taofel. Henkie lijp wat hén en weer dén. Tante wil weer vurt gaon, mar Henkie
hef nog niks van heur ekregen. Anneke òk niet, want die is nou niet bij huus.

Mit, dat as tante “nog eventies” mit de
deurkrukke in de haand stiet, zeg zij: “O, wacht ies ik zulle ‘t haoste
vergeten. “–Zij pakt wat uut heur tassie en zeg: ” Kiek, Henkie,
dit is veur oe én veur Anneke. Muj mar verdelen mit ‘n beide. As ie der wat van
nimt, dan màg dat wel, as ie òk mar an oen zussie deinkt.” Henkie kik toe
en hij zet een paar grote ogen op. ‘t Is een best stuk sukela en daorumme
bedaankt Henkie tante der hartelijk veur.

Mamme giet dan eventies mit tante de deure uut. Tante
stapt op de fietse en mamme zweit heur nao. Eventies wat later, dan komp mamme
weer ‘t huus in. Zij zet dalijk, dat Henkie nét het leste stukkie van de sukela
de mond in dôt.– “Wat is dàt?” vrag mamme, ‘mus ie niet an Anneke
deinken?” “Ja, zeg Henkie, “Dat he’k ok edaone, bij ieder
blokkie hebbe ik edacht: Dit zul Anneke òk wel goed smaken!”

Handenarbeid Hoogeveen

Handenarbeidmatieralen voor Verenigingen, scholen en
partikulieren

Edisonstraat 16 Hoogeveen

Telefoon 052-69051