Een zelfgeschreven kerstverhaal in het Drents door dhr. E.E. Brink uit Rolde

Een zelfgeschreven kerstverhaal in het Drents door dhr. E.E. Brink uit Rolde

Een zelfgeschreven kerstverhaal in het Drents door dhr. E.E. Brink uit Rolde.

KERSTFEEST OP SCHOOL
Het was kerstfeest . Op school stun een prachtige kerstboom. De kinder hadden de boom zôlf optuugd* met mooie rooie ballegies, bellegies, kebouters, krallegies zulverslingers en keerslochies die nou deur het engeltieshaor gliensterden en gluiden*
De piek die der bovenop stun kwam haost tegen de zolder van het lokaol an. Het was nog een hiel gedoe west um die piek der bovenop te kriegen. De kinder kunnen dat vanzôlf niet veurmekaor kriegen, daor mus de meester veur op batterij* kommen. Eerst perbeerde hij het deur op een stoel te gaon staon, maor dat was niet hoog genog. Toen kwam de concierge met een keukentrap anzetten. De meester klum der op en kukelde der zowat of, want de trap wiebelde een beetie. Der wuur een schrift under ien van de poten legd en ja heur ‘t gung goed. Meester Jan kwam zunder ongelukken boven op de trap,kwam ok weer heel umdeel* en de piek stun fier op de top van de kerstboom.
Elk kind mug vaoder en moeder metnemen naor het feest . Anneke had niet allent heur pap en mam metneumen maor ok heur jongere zussie Anniek. bat mus wel want der was veur heur gien oppas en allent in huus blieven dan kun vanzôlf niet.
Alle klassen hadden kerstliedties leerd en kwamen op het teniel waoras zij hun versies uut volle bôrst zungen. Toen alle klassen west waren vruug meester Jan of der ok kinder waren die allent een kerstliedtie duurden* zingen. Anneke kwam naor veuren kwam op ‘t teniel en zung het Fraanse lied “Noël . Pap en mam zaten te glundern toen ze allemaol nao het zingen veur Anneke klapten en veural toen meester Jan met bewondering zee : “ok nog in een vrumde taol” en het volk nog een keer klapte. Ze waren zo bliede veur Anneke dat het heur niet opvuul dat Anniek van de stoel glee, naor veuren gung en het teniel opklum.
Meester Jan gaf heur een hand en vruug : “Ga jij ook een liedje zingen “Ja” zee Anniek , keek even naor pap en mam en begun : op de wies van
“O denneboom”(trad.)

O benneboom, jouw sparregruun
stiet hier te pronk in huus en tuun
In ‘t bos vuul jij agil* niet op
maor nou versierd, een piek in top
O Denneboom, jouw sparregruun
stiet hier te pronk in hoes en tuun

Ze vunden het allemaol prachtig en klapten dat de haanden der rood van wuren, maor Anniek was der nog niet klaor met, want toen het klappen zowat opheul begun ze vanneis* te zingen

O denneboom, wat stao jij daor
met keersies, slingers, engelhaor
der braand ok keersies in ‘t kezien
maor jij bint mooier um te zien
O denneboom, wat stao jij daor
met keersies, slingers, engelhaor

“Mooi” zei meester Jan “en alweer in een vreemde taal” . “Nee heur zee Anniek “dat is niet vrumd, dat is Drents en dat heb ik leerd van mien Opa “Prachtig” zee de meester en omdat jij zo mooi gezongen hebt, krijg jij een cadeautje Anniek kreeg een beer en luup der zo trots as een pauw met naor heur aolders. Toen die heur even lekker anhaold hadden zee ze
“..en die meester wus niet iens dat het Drents was”