Eerste bundel van Harm Boer uitgegeven M.C. 13-11-'87

Eerste bundel van Harm Boer uitgegeven M.C. 13-11-’87

Eerste bundel van Harm Boer uitgegeven

LHEE — De eerste gedichtenbundel van de bekende Drentse spreker. dichter en animator van de Drentse taal. Harm Boer is uitgekomen. Onder de naam ‘Nao melkenstiedS heeft Dwingelpers uit Dwingeloo in het kader van haar tienjarig bestaan de bundel litgegeven.
‘Met deze titel verloochen ik ijn afkomst niet’. aldus Harm oer bij de presentatie. Hij is •oorheen boer geweest en heeft r de laatste tijd een van hobby gemaakt om zich met de Drentse. speciaal de Dwingelder cultuur, bezig te houden. Boer stelde nooit te hebben gedacht dat deze hobby zou leiden tot uitgave van zo’n bundel. ‘Ik had er eerst wel moeite mee om al dit eigen werk uit handen te geven. Je stuurt het nu als het ware de wereld in’. verklaarde Harm Boer. Tijdens een feestelijke receptie in Hotel De Bôrken te Lhee overhandigde de directeur van Dwingelpers, Meine Hoekstra. gistermiddag in aanwezigheid van zo’n veertig belangstellenden het eerste exemplaar aan de auteur. Die complimenteerde vervolgens de illustrator van de bundel, Harm Schuur. Schuur was er volgens Hc. Boer uitstekend in geslaagd om illustraties ‘in de geest’ van de bundel te verzorgen.
Boer overhandigde exemplaren van zijn werk aan onder andere burgemeester J.H. van der Laan van Dwingeloo, Marga Kool en Reinder Smit, die hem heeft aangezet tot uitgave van de bundel. De overige aanwezigen kregen vervolgens van Hoekstra een exemplaar angeboden van de gedichtenbundel, die volgens de auteur gedichten bevat ‘met wat verdriet en weemoed al naar gelang zijn eigen instelling en omstandigheden waren’.