Eerste bundel van Roelof Sieben ten doop gehouden N.v.h.N. 20-09-'83

Eerste bundel van Roelof Sieben ten doop gehouden N.v.h.N. 20-09-’83

Eerste bundel van Roelof Sieben ten doop gehouden

AALDEN Onder belangstelling van vele genodigden, onder wie een groot aantal leden van de Drentsche Schrieverskring, is gisteren het eerste boek van Roelof Sieben uit Aalden ten doop gehouden.
Hoewel de schrijver al jaren publiceert, hij had onder meer succes met revues en werk voor Oeze Volk en werd bekend door een nieuwe tekst voor het Drentse volkslied, is ‘Van heur’n en zeg’n’ zijn eerste in druk verschenen bundel.
Marga Kool, voerde namens het bestuur van de Stichting het Drentsche Boek, de uitgever, het woord. “De verhalen in de bundel hebben meestal een humoristische ondertoon, maar daar doorheen zitten hier en daar wijze lessen, die ons wel eens tot denken aanzet. ten,” aldus Marga Kool, die het werk ook geschikt achtte voor de jeugd. Zij wees erop dat het Drentsche Boek niet alleen moeilijke literatuur uitgeeft, maar dat de boeken veelal voor een brede laag van de Drentse bevolking geschikt zijn.
Roelof Sieben bood vervolgens, na een inleiding over zijn leven en zijn werk, het eerste exemplaar van zijn boek aan de heer J. van Gijssel aan, die de wegens ziekte afwezige Marinus Kunstman, die het boek van tekeningen voorzag, vertegenwoordigde.