Eerste Drentse gedichtenbundel verschenen van Marga Kool

Eerste Drentse gedichtenbundel verschenen van Marga Kool

Eerste Drentse gedichtenbundel verschenen van Marga Kool

ZUIDWOLDE – Roel Reyntjes ontving in De Boerhoorn ini Zuidwolde het eerste exemplaar van de gedichtenbundel „Achter oen ogen” , van de in Zuidwolde wonende Marga Kool. Deze bundel bevat 33 Drentse gedichten en is geillustreerd door Nell Schultz.

De presentatie geschiedde namens de stichting „Het Drentse Boek” en daarvan sprak het bestuurslid de heer J.W.M. Nefkens omdat de schrijfster van de gedichtenbundel zelf voorzitter van de stichting is.

„Het eerste boek van de stichting is uit en het tweede boek kan over ruim twee weken worden verwacht. Dank zij het Anjerfonds is het mogelijk geworden dat de bundel ook betaalbaar is (11,50 gulden)”, aldus de heer Nefkens.

Marga Kool vertelde er lang tegenop te hebben gezien haar werk prijs te geven. „Het zijn gedachten die in dichtvorm zijn omgezet. Door verschillende mensen ben ik geïnspireerd zoals door mensen van de soos en die van de Schrieverskring.

Daarom wil ik ook graag het eerste boek aan Roel Reyntjes geven die mij geadviseerd heeft gedichten in het Drents te schrijven”, aldus mevrouw Kool.

De heer Reyntjes zei blij met de uitgave van deze bundel te zijn. Tijdens de bijeenkomst verleende zangeres Liana Abeln uit Eelde haar medewerking.

Namens de Schrieverskring bood mevrouw Alberts-Hofrnan bloemen aan. Van de bundel „Achter oen ogen” zijn in de eerste oplage 1000 exemplaren gedrukt welke bij de boekhandel verkrijgbaar zijn en bij de stichting Het Drentse Boek.