Eerste exemplaar bundel van Ab Drijver voor wethouder Blaauwbroek D.A.C. 20-12-1982

Eerste exemplaar bundel van Ab Drijver voor wethouder Blaauwbroek D.A.C. 20-12-1982

Eerste exemplaar bundel van Ab Drijver voor wethouder Blaauwbro
Assen nu stad met dichter

Van een onzer verslaggevers

ASSEN Onder grote belangstelling is zaterdagmiddag in Assen het eerste exemplaar van Ab Drijver’s bundel „Wat wilde ik ook weer zeggen” uitgereikt. De schrijver overhandigde zijn boekje aan de Asser wethouder H. Blaauwbroek. De wethouder culturele zaken toonde zich verheugd met deze eer en wees op de waarde- volle functie van Drijver’s werk.

„Een stad zonder dichters is geen stad”, had bestuurslid Marga Kool van de Stichting Het Drentse Boek (uitgever van bundel) eerder verklaard. De heer Blaauwbroek ging daar schertsend op in door te stellen dat Assen dan nu uiteindelijk toch een stad geworden is. De wethouder las enkele gedichten voor van Drijver, die tevens verslaggever is van de Drents-Groningse Pers. Daarnaast richtte de heer Blaauwbroek zich tot de dichter en noemde hem een gedreven man die weliswaar over sombere thema’s schrijft maar nooit moraliserend optreedt.
De dichtbundel van Ab Drij ver is de vijftiende uitgave van de Stichting Het Drentse Boek en de derde in totaal in de „Horizon-taal”-reeks. In die reeks komen zowel bekende als onbekende schrijvers naar voren. De eerste druk van deze bundel is belangeloos verzorgd door drukkerij Bremer uit Assen.
Andere sprekers bij deze gelegenheid waren mevrouw Reimelink van de Stichting Burgeroorlogslachtoffers en de schrijver …….