Eerste exemplaar toch voor burgemeester Dr. en Ass. Crt. 08-10-1975 en Inwoner Norg stelt fotoboek samen 18-11-1977

Eerste exemplaar toch voor burgemeester Dr. en Ass. Crt. 08-10-1975 en Inwoner Norg stelt fotoboek samen 18-11-1977

Eerste exemplaar toch voor burgemeester
Boek van Arend Mulder over historie van Diever

Van een onzer verslaggevers
DIEVER Burgemeester H. G. Overweg van Diever kreeg gistermiddag in het gemeentehuis het eerste exemplaar van het boek, O dat de historie en prehistorie van Diever in woord en beeld weergeeft.
Het is gechrveven door de hesr Arend Mulder (70), rustend landbouwer te Westervelde (Norg). Boekhandel Van Goor in Diever gaf het uit en het is gedrukt bij de firma Bremer in Assen. Een dergelijk boek over de gemeente ontbrak tot dusver in de rijk voorziene Drentse Bibliotheek van Diever, die het pronkjuweel van de vorige burgemeester, de heer J. C. Meyboom, was. „U hebt een lacune opgevuld. Over vrijwel alle dorpen rond Diever is een boekje verschenen, maar een afgerond werk over Diever ontbrak”, zei burgemeester Overweg.
Hij zegde de heer Mulder toe, dat zijn boek een ereplaats in de bibliotheek zal krijgen. Overigens sierde deze bibliotheek vroeger de burgemeesterskamer. De heer Overwea. heeft daar verandering in gebracht en er een aparte kmamer voor laten inrichten. Iedereen kan er, onder toezicht, gebruik maken van de verzamelde werken over Drenthe en dat zijn er inmiddels heel wat.
De heer Mulder zei ronduit, een beetje teleurgesteld over het gemeentebestuur van Diever te zijn voor wat een financiële bijdrage aan zijn boek betreft.
Als het gemeentebestuur wel in de buidel had getast had het heel wat goedkoper, dan de f 18,90 dat het nu moet kosten, in de handel gebracht kunnen worden. Door de financiële weigering van de gemeente zei de heer Mulder ook een beetje verwonderd te zijn, over het feit dat hij het eerste exemplaar aan de burgemeester mocht aanbieden.
Purgemeester Overweg ging er niet te diep op in, hij hoorde de auteur lachend aan.
Het door de heer Mulder geschreven boek van 140 pagina’s is van vele historische foto’s voorzien.