Egbert Meijers in Praoten aover schrieven. Cursus aover Drentse literatuur spelling en woordkennis Zuidwolde 1987

Egbert Meijers in Praoten aover schrieven. Cursus aover Drentse literatuur spelling en woordkennis Zuidwolde 1987
Egbert Meijers

Egbert Meijers weur op 15 juni 1948 geboren in Grolloo. Hij volgde een opleiding electrotechniek, gunk naor de sociale academie en volgde cursussen creatieve handvaardigheid, pottebakken en management. Egbert Meijers warkte in de koeltechniek en in de sociale sector, en warkt op dit moment in de gezondheidszorg.
Op anraoden van zien opa gunk Egbert op accordeonles. Later meuk de muziek van Harry Muskee, die ok in Grolloo woonde, grote indrok op hum. Hij verruilde de accordeon veur de gitaar.
In 1972 trad hij op in een gelegenheidsbandtie, ‘De Betsies’ enuumd, naor de smartlap ‘Patsie’ van zanger Rein de Vries. Vanof die tied gunk Egbert Meijers eigen liedteksten schrieven, veural in het country and western-genre. Hij trad op veur radio en t.v. en organiseert vanof 1982 alle jaoren het traditionele Big Bear Festival in Papenvoort. Op een countryfestival in Zuudwolde weur Egbert Meijers evraogd waorum hij niet in het Drents zung. Niet lang daornao trad hij op in de Hunebed-Turboshow mit Drentse liedties. En Drentse liedties is hij blieven zingen! Zien thema’s bint verschillend: hij zingt aover warkloosheid in ‘Ouverture veur een warkeloze’, over zôlfdoding under middelbare scholieren in ‘Louise’ mar ok aover een daansles in Grolloo in ‘De daanskerels’. Dit leste nummer hef de vorm van talking blues. In het veurjaor van 1988 haopt Egbert Meijers zien eerste, Drentstalige elpee uut te brengen.

Tweiduuster
het sseur al haost locht
het ‘Aas vroo in de mOrgen
het saolgrieze locht
drung deur tot zien stee
de laamp die nog braandde
gaf een zunege schadde
in de ienzaome stilte
van de kaomer benee

op de taofel een glas
en een stuk of wat flessies
in de holtkachel smeulde
een leste ressie van het vuur
hij zat daor maor stil
diep in gedachten
schrok op van de slaogen
van de klok an de muur
in het
tweiduuster, tvseiduuster
tweiduuster in zien kop in zien hart

en de waorheid was daor
maor hij wol het niet weten
was altied al waor
maor hij wol het niet zien
hij dauwelde um
op zuuk naor de woorden
maor zien ieuwege twiefel
leut hum der gienien
een mens is op zuuk
kan niet zunder die aander
in de bladstille morgen
is het toen zegt
en de wegen bint bried
zo oneindeg de lochten
oh dreumen wordt waor
aj maor lang genog vecht tegen het
tweiduuster, tweiduuster
tweiduuster in zien kop in zien hart.

Tekst en muziek: Egbert Meijers