'Gat in de markt voor Drentse literatuur' Gieter duo op de bres voor meer culturele activiteiten

GIETEN – De Drentse taal verdwijnt beetje bij beetje uit
het dorp. Als daar niets aan gedaan wordt, is het dialect met een paar jaar
helemaal weg. Dit is de mening van Henk Nijkeuter (31) en Kars Klok (39), beide
uit Gieten. Dit tweetal heeft de plannen opgevat om de Drentse cultuur en
literatuur weer enige aandacht te geven middels het organiseren van onder
andere literaire avonden en muziekconcerten. Beide zijn ervan overtuigd dat er
in dit kader voor Gieten een gat in de markt is. „Een gat dat opgevuld moet
worden”, zo stellen de initiatiefnemers.

Klok en Nijkeuter kwamen met elkaar in gesprek tijdens
een literaire avond in het Schepershoes in Bal100. Al gauw bleek dat de
gedachtengangen van de twee rasechte Drenthen op één lijn lagen. Henk
Nijkeuter, die onlangs een studie Nederlandse Letterkunde afrondde, verklaart
de doelstelling nader. „We willen proberen om ook in Gieten dergelijke
literaire avonden, zoals in Balloo, op te zetten. Daarnaast moeten er eveneens
op ander gebied culturele activiteiten mogelijk zijn zoals het organiseren van
concerten”. „Hierbij kun je onder andere denken aan een optreden van het
Noordelijk Filharmonisch Orkest. We hebben in Gieten uiteindelijk een fraai
kerkgebouw, waar dit mogelijk moet zijn”, vult Kars Klok aan.

Het tweetal is al enkele maanden bezig met hun plannen
concretere vorm te geven. Aanvankelijk werd er contact gezocht met het
Nutsdepartement Gieten met de bedoeling om hier als een soort culturele
subcommissie te opereren. Dit bleek echter op korte termijn niet mogelijk.
„Reden dat we nu toch aan de slag zijn gegaan, is de Vraag van het Drents letterkundig
tijdschrift ‘Roet’ om in Gieten een literaire avond te organiseren. Iets waar
we graag gehoor aan willen geven. Bovendien is deze avond, die gepland staat
voor zaterdag 5 november, een soort test inhoeverre er belangstelling is voor
dergelijke avonden in Gieten”, vertelt Kars Klok.

De beide initiatiefnemers staan voorlopig dus geheel op
eigen benen, maar zien een samenwerking met het Nutsdepartement in Gieten als
de meest ideale organisatievorm. „Er zijn daarnaast wel alternatieven denkbaar.
Zo zouden we bijvoorbeeld ook onder de vleugels van de Historische Vereniging
Gieten kunnen gaan werken, maar dit ligt minder voor de hand. We moeten eerst
maar eens 5 november afwachten. Als deze avond aanslaat, zullen we zeker meer
mensen gaan benaderen om wellicht tot een soort culturele commissie te
komen”, stelt Henk Nijkeuter.

Voor de literaire avond op 5 november zijn twee Drentse
schrijvers uitgenodigd te weten Gerard Nijenhuis uit Bronniger en Froüwien
Klaassens-Perdok uit Gieten. Gerard Nijenhuis was eerder in Balloo al meerdere
malen te gast in het Schepershoes en is evenals Frouwien Klaassens-Perdok lid
van de Drentse Schrieverskring.