Gedicht 14-05-1946

Gedicht 14-05-1946

Een vlinder fladdert um de bloem,
Die op ’t kleine graffien stiet,
En achter mij in d’hooge palm
Jubelt een vink zien lied.

Moar mij is ’t triestig in ’t gemoed
Doar tusken zaok en zoden,
Er trilt een teere snoar in t’hart
Um aal die lieve doden.

Toch vuul ik ok en ’t dut mij goed,
Dat um zoo tal van graven
Een sfeer van zurg en liefde hank
Hier in de leste haven.

God ‘k dan weer deur het iezern hek,
Dan is ’t of ‘knarsend tard:
“Veur doden teer, veur levenden
Ziej vaak zoo stug, zoo hard.
D’Umgang zoo in ’t daagliks leven
Doar moej het hart op richten
Het kerkhof is van zurgen vrijdag
Doar kuj gien leed verlichten “

14 mei 1946

A.Dening