Gedicht van de maand Lammert Braaksma (1891-1963)

Schrieven is een vak. Vertellen is een schoelmeestersvak.
Schoelmeesters die gaot schrieven doet dat yaak met hiel secure beschrievingen
van wat der gaonde is. Vaak op humoristische wieze. Lammert Braaksma was
schoelmeester west en hij was zo’n geboren verteller. Hij dee dat in zien
verhalen en gedichten. Zien zeun vertelt over zien va: “Hij schreef de
rijmpjes voor zijn eigen plezier en hij gunde anderen graag de vrijheid daar
wel of niet van mee te genieten.’ ‘ Braaksma dicht over zien eerste karkgang as
klein jonchie, over een bromvlieg die gien frisse stront kan vinden,
ekkelmotten en Otie die de bril kwiet is. Op veurdrachtswedstrieden draagt
kinder nog altied zien lange verzen met veul succes veur. Beroemd is het
Winterkeuninkie van Braaksma:

Op ‘t roege wilde wallegie

Daor zat een klein broen ballegie

Zo tierig as ‘n dartie

En ‘t wupte met zien startie.

In de meertmaond-dialectmaond wacht wij op de zwalvies
die weerum komt um het veurjaor in Drenthe te vieren. Wij ziet ze zwieren en
slieren en diedeln en zwiebeln zoas Lammert Braaksma het vrogger zag en
optiekende veur oes.

Gierzwalvies

Zie zwieren en slieren

En gieren en tieren

Omtrent onzichtbaor veur ‘t oog.

Zie zweven en zweien

En zuien en weien

As trillende bladties omhoog.

Zie vleren en scheren

Met glaanzende veren

En trekken maor aal boog om boog.

Kiek toch hoo ze diedeln

En om mekaor zwiebeln

In donkernde aovendlucht.

Smets staon ze te trillen as draoken

Krek pinnen en vlimmen met puntige haoken

En heur ij gien enkel gerucht;

Dàn weer vallen z ‘in trillend gewemel

As flitsende krallen heel hoog oet de hemel

En siddeln weer rond in toomloze vlucht.

En heur ‘k weer het gieren

‘k Zee ze slieren en zwieren

Noe zachies ‘t tweedonkern verlop

Nòg zee ik de meiende vleugeldies sprenkeln

Nòg zee ik de dreiende lichaompies wenteln.

En dan: Wèl is ‘t, Die heur rop?

Vot binnen ze in enen,

Verspreid – en verdwenen.

En ‘t wonderliek speulen holdt op.

Uut: Aovendlicht verhalen en gedichten uut het
Noordenveld Lammert Braaksma

Uutgave: Stichting Het Drentse Boek 1991 (f13,50)