Gedrag van 'sherrydrinkers' en 'welzijnsridders' beu Drentse Schrieverskring dreigt uit het Genootschap te stappen

(Van een onzer verslaggevers)

Bij de Drentse Schrieverskring is de gort langzamerhand
gaar. Men pikt het gewoon niet langer lastig gevallen te worden door
„welzijnsridders”en „sherry-drinkende lieden”, die het alIemaal veel
beter zouden weten. „Nog een klein stukje, en wij stappen uit het Drents
Genootschap. We scharen ons dan samen rond Oeze Volk,’ ‘ zegt Roel Reyntjes uit
Beilen, een van de „volmachten” van de Schrieverskring.

Er heerst al geruime tijd een „stille oorlog” tussen
de Drentse Schrieverskring en enkele bestuursleden van het Drents Genootschap.
De voorzitter van het Drents Genootschap, Jan van Noord, stelde deze week dat
de Drentse Schrieverskring zich té gesloten opstelt en een elitair karakter
heeft, waardoor het gevaar ontstaat dat men in een isolement terecht komt.
Bovendien zou er geen ruimte zijn voor „jong bloed”.

Kwetsend

„ Wij bereiken het hele Drentse volk, en staan volledig
open voor jonge schrijvers. Het is dan onbegrijpelijk dat de voorzitter van het
Drents Genootschap ons een elitaire club noemt,’ ‘ zegt Roel Reyntjes. „Van
Noord is een vriendelijk mens, en het spijt me dat ik het helemal niet met hem
eens ben. Hij noemt de Schrieverskring een elitaire club, en dat is een
kwetsende conclusie.” „Hier speelt een steeds weer opvlammend meningsverschil.
Eigenlijk een niet-begrijpen tussen werkers voor het Drents eigene en mensen
die dit weinig waarderen of verwerpen. Het Drents eigene is alles wat er in
Drenthe is. Ook alles wat in het Drents wordt geschreven of gezongen. Dit
propageren wij, en dat geeft een heel groot deel van de bevolking vreugde. En
het kost de overheid geen cent. De Drentse Schrievers schermen zich beslist
niet af. Wat ons ergert is de kring van zogenaamde hoogstaande lieden, die ons
wil vormen en tot welzijn wil brengen.”

Sluipwespen

Roel Reyntjes meent dat een aantal mensen binnen het
Drents Genootschap zich gedraagt als „sluipwespen van het nihilisme”.
„Directeur Brons en bestuurslid Vuyk noem ik onverdraaglijke figuren. Zij
minachten ons omdat wij niet voldoende niveau zouden hebben. Het zijn
bureauheren, en, ja helaas, komen wij in de macht van de staatssecretarissen.
Laat deze heren ons met rust laten, want wij willen werken. Wij zijn met het
volk bezig, want dat is onze basis. ”

De heer Reyntjes zegt dat de deining rond de culturele
prijs voor het Drentse maandblad Oeze Volk een uiting is van hoe het toegaat in
de kringen van het Drents Genootschap. „Alleen al de vragen van het bestuurslid
drs. Vuyk uit Havelte in de Staten van Drenthe. . . Bovendien weet ik dat hij
die vragen heeft geseld tegen de wil van de meerderheid van zijn eigen fractie
m. Een grievende zaak.’ ‘ Morgen is in volkshogeschool Overcinge in Havelte —
drs. Vuyk is daar directeur van — een studiedag van het Drents Genootschap.
Roel Reyntjes is bestuurslid van het Genootschap, maar hij zal er in Havelte
niet bij zijn. „Niet naar een Vuyk-hol”. Roel Reyntjes zegt er
„zenuwziek” van te worden. Hij zal in mei dan ook bedanken als
bestuurslid.

De heer Reyntjes vindt het on-

werk van de Drentse Schrieverskring. , Wij vragen gewoon
respect. Wij zijn heel nauw verbonden met het Drentse volk, iets wat die
zogenaamde progressieven zelf zo graag zouden willen. Wij brengen welzijn bij
het volk, en niet zij. Als dit doorgaat dan stappen wij op en kunnen die
anderen bereiken wat wij schijnen te verhinderen. ”

Altijd aanvechtbaar

Roel Reyntjes stelt met nadruk: „De enige sectie bij het
Genootschap die goed functineert is juist de Schrieverskring. Volkomen
onbegrijpelijk dat men juist ons een elitair gedrag versvijt. Wij staan open
voor jonge en serieuze leden. We willen ze graag hebben. Waar zijn ze? Wie
brengt ze ons? Natuurlijk willen wij wel eerst het werk beoordelen. Wij
benaderen de dialectschrijverij vanuit ons maatschappelijk en dus sociologisch
standpunt. De sociale waarde is wellicht groter dan de literaire. Bij een grote
sociale betekenis let men immers minder op et altijd aanvechtbare niveau.