Geen opera en ballet in De Noorderbak

Met een concert van Amoroso, Volharding, Orreblaozers en
Orkest Plus is afgelopen zaterdagavond het twintigste seizoen van theaterboerderij
De Noorderbak in Roswinkel van start gegaan.

ROSWINKEL “De tijd is werkelijk voorbij
gevlogen”, blikt de 64-jarige Herman van der A terug op de aankoop in 1993
van een oude vervallen boerderij aan de Roswinkelerstraat in zijn toenmalige woonplaats
Roswinkel.

“Binnen een uur waren de onderhandelingen afgerond.
Ik liep al langer rond met het idee om een theater te beginnen. Ik dacht: het
is nu of nooit. In eerste instantie stond de gemeente Emmen niet echt te
juichen. Een theater in Roswinkel, dat zagen ze helemaal niet zitten. Tijdens
een gesprek op het gemeentehuis waren ze binnen dertig minuten overtuigd, ging
het roer om. En eerlijk gezegd: ik heb twintig jaar lang alle medewerking van
de gemeente gekregen.” Na een ingrijpende verbouwing werd in 1994 de
eerste voorstelling voor het voetlicht gebracht in een stijf uitverkochte De
Noorderbak.

‘Lastige klus’

“Het was eigenlijk een besloten uitvoering van
Meindert Dost voor cliënten van De Trans. Als een try-out voor de omciële
opening. Om te kijken of alles in orde was.” In de afgelopen twee decennia
hebben vele duizenden mensen genoten van vele honderden voorstellingen. Van
amateurtoneel tot cabaret, van concerten van koren tot revue. Veelvuldig moest
het bordje ‘uitverkocht’ worden opgehangen. “Het is telkens weer een
lastige klus om het theaterprogramma samen te stellen”, vervolgt Herman.
“Je hebt te maken met bijvoorbeeld toneelverenigingen en koren die sinds
jaar en dag op een vaste datum optreden in De Noorderbak. Soms wordt al vijfjaar
van te voren het tijdstip van een uitvoering vastgelegd. Daarnaast moet je ook
de verschillende genres goed over de beschikbare dagen verdelen. Het kan niet
zo zijn dat je vier weken achter elkaar alleen maar concerten van koren hebt
geprogrammeerd, of uitvoeringen van toneelverenigingen.”

Financieel

Liefhebbers van opera of ballet hoeven het
programmaboekje niet door te bladeren. “De belangstelling is minimaal en
het kost veel geld”, weet Herman. “Persoonlijk hou ik van operette.
In de beginjaren hebben we wel eens uitvoeringen vastgelegd van een
operettevereniging. Prachtige concerten, maar ik zat bijna helemaal alleen in
de zaal. Het kan financieel gezien gewoon niet uit. En ik moet wel mijn eigen
broek ophouden. Ik krijg geen subsidie.” Na twee moeizame jaren – ‘de
economische crisis heeft hard toegeslagen’ – blikt Herman met veel vertrouwen
vooruit op de toekomst. ‘Tot voor kort werd door veel bezoekers een
consumptiemunt minder gekocht, nu merkje dat bezoekers een consumptiemunt meer
kopen. Het aantal voorstellingen is dit seizoen misschien wat minder dan in de
afgelopen jaren, maar dat heeft ook te maken met een toename van het aantal
reserveringen voor bijvoorbeeld besloten feesten en voorstellingen in de grote
zaal van De Noorderbak.” In de afgelopen jaren heeft Herman bepaald niet
stil gezeten. Naast de theater boerderij is een hotel ge bouwd en ook het
restaurant, de uitgeverij en de werk zaamheden als regisseur voor verschillende
toneelvereni gingen zorgen voor een over volle dagbesteding. “Het is al
heel lang zo druk dat ik nauwelijks tijd heb om zelf weer toneelstukken te schrijven zoals vroeger. Dat vind ik wel
jammer.” Het jubileum wordt vrijdag 28 november op gepaste wijze gevierd
met een zogeheten surprise avond. Het affiche vermeldt onder (veel) meer een hilarische voorstelling van Herman van
der A samen met Bob Heidema en Adrian
Farmer. “De toegang is gratis, maar belangstellenden moeten zich wel van
te voren aanmelden.”

Paul Abrahams