Gekakel over kippen overstemt de kwestie

De dioxine in kip heeft iedereen in rep en roer gebracht,
maar de ophef erover is onzinnig. Stress doet niemand goed.

Borst alternatief?

Minister Borst betreurt het dat de ambtenaar die op 18
mei al wist van de dioxine-affaire de beslissing genomen had deze informatie
niet aan haar door te geven, meldt het artikel ‘Faber en Borst: sorry, sorry’
(Trouw, 10 juni). Volgens Borst nam hij een rationele beslissing en dat had hij
niet moeten doen, want, zegt Borst, ‘voedsel is emotioneel.’ Moeten we
concluderen dat Borst er alternatieve ideeën op na houdt over de relatie tussen
voedsel en gezondheid? Bedoelt zij dat niet de dioxine zelfgevaarlijk zou zijn
voor onze gezondheid, maar wel onze emotie ontstaan door het niet tijdig
geïnformeerd zijn over die dioxine?

Een andere verklaring voor haar uitspraken is helaas dat
Borst het crevaar van dioxine voor onze gezondheid minder belangrijk vindt dan
het gevaar van maatschappelijke onrust voor haar positie.

Rotterdam Lisette
Thooft

Kippen zonder kop

In kippenvlees komen dioxinen voor. Boter kaas en eieren
zijn verdacht, deze levensmiddelen bevatten wellicht ook ‘gevaarlijke chemische
stoffen’. Honderden producten verdwijnen uit de schappen. Terwijl niemand weet
hoe gevaarlijk, of hoe ongevaarlijk dioxinen voor mensen zijn, kakelt het hele
land. De TDI (toegestane dagelijkse inname) van dioxinen is 10 picogram TEQ
(toxiciteitsequivalenten) per kilœ gram lichaamsgewicht. Niet toevallig ligt
die norm boven het gehalte aan dioxines dat in voedingsmiddelen voorkomt. Zo’n
norm is gebaseerd op nattevingerwerk. Voer een proefdier dioxinen; bepaal
wanneer schadelijke effecten optreden en deel de gedoseerde hoeveelheid door
100. Dat is globaal de manier waarop zo’n TGI-norm wordt vastgesteld. Na
dioxinen zijn er genoeg vervolgkandidaten voor opwinding. Het aantal
verschillende vluchtige verbindingen dat je ruikt tijdens het braden van
rundvlees ligt boven de 650. Van gebraden varkensvlees en van lamsbout zijn
ruim 230 geurstoffen geidentificeerd. Deze ruim duizend verbindingen zijn niet
onderzocht op kankewerwekkende eigenschappen. Hoog tijd dat de Tweede Kamer
vragen gaat stellen over gebraden vlees en over de meer dan 300 verschillende
geurmoleculen van verse aardbeien, of over kaas, met meer dan 50 niet op
kankerverwekkende eigenschappen onderzochte aromastoffen, verpakt onder
‘beschermende atmosfeer’. Het is treurig dat politici zich laten meeslepen door
de waan van de dag. Van leven ga je dood. Onvermijdelijk. Wie dat niet
accepteert en in de stress raakt, kan over kippenvlees kakelen en een sigaret
opsteken, tot een minister verneemt dat roken kankerverwekkend is en de
schappen met rookwaar leeg laat halen.

Leeuwarden G.
Stout, chemicus