Gerard Nijenhuis en Jannie Boerema in Engelse bundel

Van een onzer verslaggevers

ASSEN — De Drentse dichters Gerard Nijenhuis en Jannie
Boerema worden internationaal gepresenteerd door de Engelse uitgever Arthur H.
Stockwell LTD. In een verzamelbundel die in Engeland, Austra• lië, Canada,
Nieuw-Zeeland en onder meer Noord-Ierland verschijnt zijn Drentse gedichten van
Nijenhuis en Boerema opgenomen die door dichteres Antoinette Schaepman uit het
Groningse Aduard in het Engels zijn vertaald.

Antoinette Schaepman publiceerde in Engeland drie
dichtbundels en een novelle. In de verzamelbundel is ook werk van haar
opgenomen. Van Gerard Nijenhuis werd het gedicht „Ik dreum altied”
opgenomen. (I’m always dreaming). In een toelichting wordt ook het Drentse
literaire tijdschrift Roet vermeld waarin het gedicht voor het eerst werd
gepubliceerd. Uit de bundel „Het begint te dooien” van Jannie Boerema
werden de gedichten Heimwee (Spleen), Scheiding (Divorce) en leeftijd (Age)
opgenomen.

Antoinette Schaepman werd geboren in Nederland, maar
groeide op in Engeland. Ze woont ruim 20 jaar in Groningen en kwam onder de
indruk van de mogelijkheden die Groningse en Drentse dialecten bieden als
middel om gevoelens uit te drukken. De Engelse verzamelbundel is onder meer
bestemd voor de universiteitsbibliotheken in Engeland en het Brits Museum. De
novelle van Antoinette Schaepman wordt waarschijnlijk vertaald in het Drents en
het Nederlands.