Gerard Stout schrijft Drentse novelle

Gerard Stout, docent scheikunde aan de faculteit
Onderwijs, presenteert op 27 november zijn eerste boek, de novelle Zwak Ies.
Zwak Ies is geschreven in het Drents.

Er zijn slechts weinig schrijvers die het Drents
hanteren. Stout maakt gebruik van deze taal omdat die het dichtst bij hem
staat: het gaat hem makkelijker af dan schrijven in het Hollands. Stout
beschrijft Zwak Ies als’ een zoektocht naar de zin van het bestaan’.

Schrijven is voor Stout een manier om ‘structuur en
houvast te brengen in een chaotische wereld’. Niet alles wat hij op papier zet
vindt hij goed. Veel van de verhalen gedichten verdwijnen in de prullebak. ‘Dat
zouden meer dialectschrijvers moeten doen, aldus Stout, wat niet gelukt is bij
het oud papier gooien, maar wel blijven proberen’.

Zwak Ies wordt op 27 november aangeboden aan Aaltje
EmmensKnol, burgemeester van Westerbork.