Gesprek met Prakke voor nageslacht vastgelegd: Grondlegger van Drentse cultuur op de praatstoel

Van een onzer verslaggevers BALLOO — In de serie
literaire avonden die al enkele seizoenen in ‘t Schepershoes in Balloo worden
gehouden, stond zaterdag de 86-jarige professor H.J. Prakke centraal. Gerard
Nijenhuis interviewde Prakke, die een van de belangrijkste grondleggers van de
Drentse culturele beweging is, over zijn leven en werk.

Het gesprek werd vanwege de historische waarde op verzoek
van het provinciaal bestuur op de band gezet. De opname wordt opgenomen in een
collectie opnamen van interviews met mensen wiens werk voor Drenthe van
bijzondere betekenis is geweest.

Prakke stelde vast dat Het Drents Genootschap (culturele
raad voor Drenthe) aan kunstenaars die in Drenthe komen wonen, net als vroeger
gebeurde, opdrachten zou moeten geven om ze op die manier bij de Drentse
cultuur te betrekken. „Ook tegenwoordig vestigen

zich literatoren uit het Westen van het land in Drenthe.
We houden dat echter niet meer in de gaten en gaan er niet achterheen,”
aldus Prakke die verder onder meer zei dat mensen die zich bezighouden met de
streekcultuur nooit mogen vergeten dat Drenthe een deel is van Nederland en (in
groter verband gezien) van Europa. Prakke: „We mogen binnen de Drentse cultuur
niet eenzijdig

De beste regionalisten behoren goede Europeanen te
zijn”.