'God in Drenthe' in tijdschrift Roet D.v.h.N. 08-12-2007

‘God in Drenthe’ in tijdschrift Roet D.v.h.N. 08-12-2007

‘God in Drenthe’ in tijdschrift Roet

Bij het Drents Letterkundig Tiedschrift Roet verandert het een en ander. Eindredacteur Hans Jalvingh uit Assen houdt het na zeven jaar voor gezien: het is,vindt hij, tijd voor nieuwe impulsen. Zijn opvolger wordt Lukas Koops, die al eerder deel uitmaakte van de redactie. De creativiteit van de samenstellers van Roet heeft niet geleden onder de komende wisseling want het Harfstnummer 2007 van het tijdschrift is een mooi themanummer geworden: God in Drenthe.

Uit het voorwoord van de redactie: ‘In de wereld die geleuf het, is de waorheid al gauw in eigen pacht. Bescharmd deur tradities en gesleuten geledern wordt de geleuvigen een bron van zekerheden beuden, een lichtend baken van normen en weerden. Bint die zekerheden nog vast te holden in een zo rap veraandernde saomenleving vol andersgeleuvigen en ongeleuvigen…?’
De redactie ontdekte dat het thema leeft bij het schrieversvolk. Dat leverde een mooie bundel proza en poëzie op.
Wie naast de geabonneerden op Roet ook is geïnteresseerd, kan even contact opnemen met Het Drentse Boek in Zuidwolde; tel. 0528-371443. Een los nummer kost 3,50 euro.

‘Was God wel ooit in Drenthe?’, vraag Gerard Nijenhuis zich in het themanummer, dat hij mag openen, af. As d’r een God is in Drenthe, kan wezen dat e dan heurbaor is in ’t lochte ruzeln van de stilte, doargunder in ’t veld, waor ies de schepers zaten en waor nou de toeristen, de moderne pelgrims, dweelt, op zuuk naor de leste ressies natuur en naor vrede met de aander – al dan niet met hoofdletter5 – en nor vrede met zukzölf.
God in Drenthe, dat is ook het werk van wijlen Max Douwes, die ’t nieuwe testament overzette in het Drents; een klus die nog niet zo lang geleden een opfrisbeurt kreeg van Hennie Lambers Niers en Frits Rosenbaum; beiden aanwezig in het themanummer van Roet. Rosenbaum verwijst naar een psalm in de woorden van Douwes:
Mien Scheper is de Heer
Ik zal gien verlet hebbe.
Hij döt mij deelliggen in
Kaampen vol gres.
Hij brent mij bij rustig water.
Van Gerard Stout weer een heel ander verhaal met, zeg maar, aandacht voor de God van de joden Jahweh. ‘Ik gung met Jahweh an de reize’, Zee heur va. ‘an de reize uut Westerbork. Enkele reis. Ik stookte aander jeuden tot as. (…) ‘ik leve omdat de aandern dood bint’.
God in Drenthe – ook in in haiku’s van Anneke Mensen Siegers:
Wapperende pij
Monniken op een sleegie
Geleuf smelt as snaai
God hebbe zien ziel
Stief as de bevroren klaai
Ondeurgrondelijk
Dit zijn slechts een paar proeven van bekaamheid. In het themanummer vindt men werk van Jan Veenstra, Klaas Kleine (Mien hof, oet het Hooglied), Suze Sanders, Theo de Jong, Willem Koopmans en vele anderen.