Grada Eding-Askes: vrouw die alles gaf

ALTIJD BEZIG VOOR
BEHOUD DRENTS KARAKTER

Grada Eding-Askes:
vrouw die alles gaf

Van een onzer verslaggevers

EMMEN – Een vrouw die voortdurend met grote ijver,
bezieling en élan op de bres stond voor behoud van het ‘Drents eigene’.

Zo schetst een diepbedroefde voorzitter J. Houwing van de
Drentse vereniging ‘t Aul Volk de verdiensten van Grada Eding-Askes, de Drentse
toneelschrijfster en voordrachtskunstenares die gisteren bij een
verkeersongeluk in Anreep zo tragisch om het leven kwam. Ze was samen met haar
man op weg naar de kerk, toen de auto op het gladde wegdek slipte en tegen een
boom reed.

Het was de grote verdienste van Grada Eding, dat ze
anderen met veel overtuiging wist te inspireren als het ging om behoud van de
Drentse folklore. Haar activiteiten voor ‘t Aol Volk bepaalde voor . een
belangrijk deel haar leven. Ze was voortdurend bezig om Drenthe, de laatste
jaren duidelijk aan veranderingen onderhevig, het eigen specifieke karakter te laten
behouden. We hebben haar vaak benijd om haar ijver en inzet, aldus de heer
Houwing.

Haar verscheiden betekent een groot verlies voor onze
vereniging, waarvan ze medeoprichtster was. Haar naam zal gelukkig voor altijd
bewaard blijven, omdat de inzet van onze jaarlijkse declamatiewedstrijd de
Grada EdingAskesprijs is.

Toneelstukken

Grada Eding genoot in Drenthe niet alleen bekendheid als
voordrachtskunstenares, maar vooral als schrijfster van Drentse
dialecttoneelstukken. Voor ‘t Aol Volk, dat elk jaar een Drents volksstuk
opvoert, schreef ze vrijwel alle toneelstukken. Dat zijn er in de loop der
jaren – ‘t Aol Volk bestaat bijna dertig jaar enkele tientallen geweest.
Behalve voor het toneel, was mevrouw Eding ook actief voor de volksdansgroep,
voor de palmpaasoptochten en voor de jaarlijkse boerenbruiloft, die nu al
enkele keren met veel succes in Westenesch is opgevoerd.

Ze bezat een rijke en unieke collectie oude Drentse
kostuums en mutsen, compleet met ‘ooriezers’ en andere attributen. Haar
adviezen over kostuums en toneelaankleding getuigden van een grote
deskundigheid.

Schok

Het overlijden van mevrouw Eding bracht vanmorgen een
schok in de gelederen van ‘t Aol Volk. ‘We waren even verbijsterd’, aldus
voorzitter Houwing, „toen we vanmorgen van het ontstellende nieuws hoorden’. We
zullen haar in onze gedachten blijven eren als een vrouw aan wie met name ‘t
Aol Volk grote dank is verschuldigd’.

De activiteiten van Grada Eding bleven overigens niet
alleen beperkt tot ZuidoostDrenthe. Vooral toen ze haar woonplaats Holsloot
enkele jaren geleden verwisselde voor Assen, profiteerden ook andere delen van
Drenthe van haar kennis.

Dat ze een aantal jaren geleden de Drentse culturele
prijs kreeg, zag men als een erkenning van haar vele verdiensten. En de glans
van deze onderscheiding straalde af op de to• neelgroep van ‘t Aol Volk, die
elk jaar opnieuw een door haar geschreven of bewerkt stuk in studie nam. Nu is
dat ‘Het luup heur oet d’haand’, waarmee ‘t Aol Volk thans op toernee is door
Drenthe.

‘We zullen haar inbreng straks missen’, aldus voorzitter
Houwing. ‘Want wie schrijft voor ons straks de dialectstukken?’

Zweeloo

Mevrouw Eding werd in Zwee100 geboren als dochter van de
plaatselijke caféhouder. Ze * Grada Eding-Askes bezat een unieke collectie oude
Drentse kostuums en ‘ooriezers’. Ze maakte zelf veel kanten mutsen.

trouwde met Jan Eding. Jarenlang is het echtpaar
verbonden geweest aan de De Kat Angelinostichting, een bejaardencentrum van de
hervormde gemeente in Emmen. Na de pensionering verhuisde het echt. paar naar
Holsloot. De stilte van het wijde, Drentse land daar inspireerde Grada Eding
tot het schrijven van haar toneelstukken. De laatste jaren woonde ze met haar
man in de Anemoonflat te Assen.