Harmtien op 17 maart 1942

Harmtien op 17 maart 1942

Harmtien
Op 17 Maart 1942

Wij zijn ver van je verwijderd,
Maar wij denken vaak aan jou,
Och, het is toch ook niet moog’lijk,
Dat het anders wezen zou.

Want je ben een kind van Coba,
En een dochtertje van jan,
Dus je voelt wel, jarig meisje,
Dat ’t niet anders wezen kan

Je bent het kleinkind van heur ouders
Opa jan en Opoe Ib,
En je weet wel Harmelijntje,
Beiden liggen ons heel na.

Maar, ook buiten dit verband om,
Weet je wat ons aan je bindt?
Je woont zelf ook in ons harte
Wat je ben een heel lief kind

Dat het je lot je moge Zeegnens,
’t Ga je altijd voor de wind,
Dat je dan mooi heel veel bloemen,
Rozen op je wegen vindt.

A.D.