Hennie stemt voor waterschap

HOOGEVEEN — Dijkgraaf Marga Kool overhandigde vanmorgen
in verzorgingstehuis De Westerkim in Hoogeveen het eerste stempakket met
stembiljet voor de komende waterschapsverkiezingen aan de 114-jarige Hennie van
Andel. Gelijktijdig ontving op de kamer van mevrouw Van Andel een van de
jongste kiezers uit het Reest en Wieden-gebied, Mariëlle Grit uit Wapse, ook
haar stempakket en -biljet.

Hendrikje (Hennie) van Ahdel-Schippers uit Hoogeveen
werd geboren op 29 juni 1890. Mevrouw Van Andel-Schippers heeft het
leeftijdsrecord van ons land, voorzover dat in de boeken is na te gaan.
Mariëlle Grit is op 1 september 18 jaar geworden en is een van de jongste
waterschapskiezers. Marielle zit op het Drenthe College in Meppel. Ruim 170.000
stempakketten worden binnenkort in het Reest en Wieden-gebied verspreid. In
totaal vallen in de zeven waterschappen in Noord- en Oost-Nederland meer dan 2
miljoen stempakketten in de brievenbus.