Herdruk van Van Dijks 'Luuks Hilbers jonges'

nderhalf jaar geleden werd

er in deze krant op gewezen dat in het raam van de
Drentse literatuur ‘Luuk Hilbers jonges’ van de uit Ruiner-

wold afkomstige Hendrik van Dijk waard was om te worden herdrukt. Het is
nu zover. De stichting Het Drentse Boek heeft de uitgaaf van een herdruk – géén
reprint – aangedurfd. Niet omdat deze krant erom vroeg – dat zou teveel eer
zijn -, maar omdat er vraag bleek naar ‘waardevolle herinneringen’. Ook van de
kant van bibliotheken. De stap van Het…….

zat er diep in, en nog heel lang. Daarom is het lezen van
Van Dijks hoofdwerk een stuk herkenning, een getrouwe schildering van
realiteit. Van Dijk doet dat helder en makkelijk leesbaar, met een goede
typering van personen en toestanden. Het is dan ook heel begrij- pelijk dat het boek ook elders in het land
een goede pers kreeg.

De nieuwe uitgaaf is ‘Dorzien van een verklarende
inteiding van de taalkundigen Henk Nijkeuter en R. Ootjers over de persoon Van
Dijk en 7.iin werk. Bii de landelijke behad een werkzaam aandeel in de
verheffing van het culturele leven in dit gewest. En dat zou nog groter zijn
geweest als hij niet was verongelukt.

Dr. Buisman dan gaf toen al

aan dat het jammer zou zijn als het boekje op de lijst
van vergeten werkjes zou komen. Hij las een boekje ‘vol kostelijke intriges,
brokjes folklore, en humor’, dat hij iedereen kon aanbevelen. Voor de nietDrent
had er naar zijn opvat-

ting wel een verklarend lijstje van de moeilijkste
dialectische woorden bijgevoegd mogen worden. ‘Laten we hopen dat een herdruk
de mogelijkheid biedt in deze leemte te voor-

zien’, besluit hij. Helaas, dit lijstje ontbreekt.

Dat had er echt wel bij mogen zijn. Want hoe makkelijk
het ook leest, er blijven altijd woorden waar je naar de betekenis raden moet.
Wat is basteneren? Het Drents woordenboek geeft op als verklaring: bostonneren.
Daar word je niets wijzer mee. Is dat
kaarten of dansen? Plenter, staat er ergens. Nu ken ik alleen een

Plenter uit de vergane voetbal- glorie, maar hier blijkt het een stuk hout te
moeten zijn. Goelen; het Drents Woordenboek
geeft aan: zie hoelen=huilen. Dat paste niet bij de tekst. Het Dwingeler
woordenboek geeft gillen als (betere) verklaring. En puil blijkt buidel of zak
te

zijn. Maar een woord als assenkolke blijft nog een
raadsel. Ondanks dit kleine manco blijft het een boek (prijs: f. 21,50) om aan
te bevelen, om

te gaan lezen. Het Drentse Boek heeft voor een frisse
aankleding gezorgd die plezierig afsteekt bij het origineel, dat gehuld was in
een saai, kleurloos omslag als van een lesboekje.

COR RODENBURG