Het Drents Woordenboek 31 mei 1979

Het Drents woordenboek zal

mèt oez volk

vàn oez t volk

en véûr oez t volk- wezen.. .

wij zult het besnuffeln

wij zult het
pruuven

wij zult het bruuken

en wij zult glùmlachen,

warm en andachtig.

oez t ogen zult glienstern

het harte zal
ópspringen

de ziele giet zingen

héür o héür !

wonderliek en nei-wòssen van kràcht

zint seins de dinger. . . . .

Het Boek,

vruchte van de Hadderingh ‘ s

vaoder en zeun

wodt deüpt. . .

Zie hebt de Drentse taoltuun òfstruund,

wruut en frosselt

en gold vunden

in de oerlaogen, under het zulverzaand,

òp de heide en in het zaândbedde van de nes

in de diepte van veen en rodòlm

en in de geést van de mensk.

De van plaggen ópzette wèl stroomt en gef

kringwaoter van woorden,

diepies van zinsbouw,

dreikolkies van gezegden

o, doe hèldere bronne

drinkzuuvere put van Drentse proot en klaank !

In het diepst van oeze gedachten

bij geboorte, liefde, dood, de ieuwge zaoken:

koéle lessend – stàrk en zàchte

het trèf-zeker woord van de Moederspraoke

roel reyntjes.