Het drentse boek

AAN:

Geadresseerde

Zuidwolde, 31 mei
1989.

Geachte mevrouw/mijnheer ,

Het dôt ons genoegen oe hierbij , Inede namns de auteur,
uut te kunnen neudigen veur de prissentatie van oenze neie uutgave

TUSSENRUUMTE

van Gré
Seide11—Broekhuizen

Dizze prissentatie viendt plaats op zaoterdag 10 juni
a.s.

12.30 uur in rvftlseumboerderij ‘De Warme’ , mrq.
Tonckens— straat 49 te Zuudwolde.

Het 1e van de
bundel wordt an-ebeuden an Gerard Nijenhuis.

Tussenrulnlte verschient as nummœr 20 in de serie
Horizon—Taal, de literaire reeks van stichting Het Drentse Boek.

Mit dizze bundel vordt de serie Horizon-Taa1 of-esleuten.

Wij haopt van harte oe op dizze prissentatie te mogen
begroeten.

Mit vriendelijke groet,

Bestuur stichting ‘Het Drentse Boek’ ,

M.M. van Egten—KooI, veurzitter.