Het gruien en bluien van de 'streektaolplant'

Streektaol en streektaolcultuur; de bouwstienen van de
regio waor oj opgruit.

Met daj opgruit wil ok zeggen dat de streektaol en de
streektaolcultuur met je metgruit. Juust dat wil het streektaolfestival !REUR!
zien laoten. !REUR! stiet veur de hedendaagse stand van zaken in de streektaol
en de streektaolcultuur. Dichters, schrievers en mezikaanten komt oet het hiele
Nedersaksische taolgebied hen Drenthe um van zuch te laoten heuren en zien. Zie
bint het water dat de ‘streektaolplant’ gruien en bluien lat en zie zôrgt dat
der beweging en untwikke-

ling blif.

!REUR! kik ok wieder as dat, want op ‘t pregram is ok een
dudelke stee veur lezings

van taolwetenschappers en underzukers. Op !REUR! wordt
met riegelmaot boeken,

cd’s en aandere oetgaven of initiatieven prissenteerd. In
die zin drag !REUR! bij

an de verneiïng van de streektaolcultuur Het festival
wordt deur de schrievers en

mezikaanten ok zien as ien van de belangriekste podia um
zuchzôlf te prissenteren,

juust umdat het een grèens-overschrijdend en
grèensverleggend festival is. Umdat

het gien zôlfverheerlijkende bijienkomst worden mot,
wordt an taofel proot deur

middel van forumdiscussies met 1u, die een dudelke
miening hebt over de zin en onzin van streektaol. !REUR! is een festival dat in
het pregram kritisch kik naor de inhold van het anbod en de untwikkelings goed
in de gaten holdt, zodat het kan een reële spiegel an het pebliek veurholden
kan.

Samenwarkingsverbanden

Um een bepaolend podium te kunnen weden veur de
streektaolcultuur bint der

samenwarkingsverbanden met verscheiden vaste
media-partners as het Dagblad

van het Noorden, RTV Drenthe, RTV Oost, Radio 5 en RTV
Emmen. Wieder wordt der algedurig zocht naor neie invalshoeken um de
streektaolcultuur zo bried meugelk in de samenleving te premoten; de
sociaalmaatschappelke sector, het underwies, het bedriefsleven en de zorg wordt
zoveul as ‘t kan betrôkken in de activiteiten.

Het streektaolfestival !REUR! is dit jaor begund met het
previnciale bibliotheken pregram. In verscheiden grotere bibliotheken deur
Drenthe hen wordt optredens en veurdrachten organiseerd in samenwarking met
Biblionet Drenthe en het Drents Netwerk bibliotheken.

Ok wuur deur RTV Emmen (in samenwarking met !REUR!) een
Drèents dictée holden in de Bibliotheek in Emmen. De lusteraars kunden ok metan
doen (via het internet of radio) en in de bibliotheek zôlf waren der een hiele
koppel prominenten, die zuch in het dictée vastbeten. Op de veuraovend van de
ofslutende dag is het festival deelstreken in Emmen met een horecapregram. In
de dielnimmende horeca speulden bekende streektaolbands

um het oetgaonspebliek te vermaken met een optreden.

Oet de schade
stappen

Ok dit past hielemaol in de doelstelling van het
festival. !REUR! wil ok geern dat de streektaolcultuur oet de schade stapt, die
het met zuch metdrag en nei pebliek

benaodern. Op dizze wieze wil !REUR! berieken dat
streektaolcultuur zuch nuzzelt

tussen het reguliere cultuuranbod, want as unbekend
unbemind is, dan is het tegen-

diel ok waor. Op de ofslutende festivaldag in Emmen
begunt in Bibliotheek Emmen al vro het literaire pregram. RTV Drenthe is der ok
weer bij met een live radio-oetzending van ‘Hemmeltied’ en dippeteerde R.
Munniksma dôt het pregram lôs. Wieder is het een kommen en gaon van dichters,
schrievers, zangers, zangeressen, bands, wetenschappers, prominente gasten
enzowieder. As de aovend valt giet het ofslutende meziek festijn van start in
Theater De Muzeval dat lôsdaon wordt deur bôrgenmister Bijl. Op de veer podia
speult der negen bands. Al dizze bands beheurt tot de eredivisie van de
streektaolmeziek oet Grunningen, Drenthe, Overiessel, Gelderlaand, Nedersaksisch
Duutslaand en Frieslaand. Het aovendpregram wordt veur tillevisie registreerd
deur een samenwarkingsverbaand tussen RTV Oost en RTV Drenthe. Later in de
meert-streektaol-maond wordt dit op beide zenders oetzunden. De inholdelke
kwaliteit en de open en gemoedelijke sfeer van het festival !REUR! waren ok dit
jaor weer een feest veur de roem 2500 enthousiaste bezukers die het festival
bezochten. Bert Kamping, prejectleider !REUR