Historische Vereniging Carspel Oderen 13-09-2002

Historische Vereniging Carspel Oderen 13-09-2002

Historische Vereniging Carspel Oderen
ANNE DE VRIES, SCHRIJVER EN VERZETSMAN

Op woensdag 18 september a.s. houdt de amateur-historicus en uitgever van ons kwartaalblad Gerben Dijkstra uit Beilen in CR De Kienstobbe in 2e Exloërmond voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden een lezing met als titel Anne de Vries, schrijver en verzetsman.
Anne de Vries is o.a bekend geworden door zijn boeken over Bartje, maar ook met boeken als Hilde en Reis door de nacht. De Vries stond een aantal jaren voor de klas in 2e Exloërmond. Aanvang 20.00 uur.

Onderwijzer
Anne de Vries werd op 22 mei 1904 in de Witterstraat te Assen geboren. Zijn ouders woonden tegenover de gasfabriek, waar zijn vader stoker was. In 1905 verhuisde het gezin naar Kloosterveen. Anne de Vries volgde het lager onderwijs tot en met het zevende leerjaar. Daarna werd hij tuindersknechtje op het tuindersbedrijfvan een buurman. Een jaar later werd hij letterzettersmaatje bij de Drentse en Asser Courant. Hier liep hij een loodvergiftiging op. Toen hij daarvan was hersteld, werd hij opnieuw tuindersknecht.
In 1919, hij was vijftien jaar oud, ging hij op voorspraak van meester Leeuwerke, de leraar van de avondschool waar hij één avond per week heenging, naar de Normaalschool. Leeuwerke vond dat Anne de Vries met zijn talenten moest doorleren voor onderwijzer. Dit betekende het einde van de tuinderscarrière, want de Normaalschool was een dagopleiding.
Toen hij op de Normaalschool zat, leverde Anne de Vries soms berichtjes voor de Drentse en Asser Courant. Daarvoor kreeg hij in die tijd één of twee kwartjes per bericht. Daarom probeerde hij van elke kleinigheid een berichtje te maken onder de titel van ‘Groot ongeluk nog net voorkomen’ Hoofdredacteur J.L. de Boer van de Drentse en Asser Courant liet Anne de Vries toen eens bij hem komen en zei: “Jij hebt fantasie, je kunt beter een verhaal schrijven! ” Hij heeft toen één keer een kerstverhaal gepubliceerd: ‘Voor Annie’.
Hij kreeg in 1923 zijn eerste baan als onderwijzer in Exloërmond, waarna hij in 1926 onderwijzer werd aan Bartimeüs in Zeist, de school voor blinden. Vervolgens was hij onderwijzer bij de Groot Emmaüs Stichting in Ermelo. In 1932 keerde hij terug naar Zeist om weer bij Bartimeüs aan het werk te gaan.Anne de Vries was voor de klas een boeiend verteller. Uit zijn vertellen haalde hij de inspiratie om te gaan schrijven.

Gewoon goed… een uitgeslapen verzetsman
Rondom het gedrag van Anne de Vries in de oorlogsjaren is altijd een geheimzinnige waas blijven hangen. Hierboven gaven we daar al een aantal voorbeelden van. Op 21 november 1950 moest één van zijn naaste medewerkers in de oorlogsjaren, bakker Mattheüs G. Walles, het nog voor hem opnemen. Uit de brief van de Hooghaler bakker nemen we hier één passage op die op zich voldoende zegt over de verzetsman Anne de Vries: ‘De heer De Vries was een prima verzetsman, een steun en raadsman voor allen die aan de goede kant stonden. Wij hadden geen geheimen voor elkander. ”
De aantijgingen tegen Anne de Vries waren niet terecht. Door zijn voorzichtige optreden en zijn zogenaamd ‘aanpappen’ met de Duitsers werd hij door een aantal mensen als een ‘foute’ Nederlander beschouwd. Deze mensen die de oorlogsjaren bewust hebben meegemaakt, koesteren nog steeds enig wantrouwen, wanneer zij horen dat Anne de Vries tot de leiders van de illegaliteit in de gemeente Beilen behoorde.
Ondanks het feit dat het handelen van Anne de Vries soms de indruk wekte, dat hij wel eens fout zou kunnen zijn, menen wij met het verhaal over zijn daden en zijn rol in het verzetswerk elke nog bestaande twijfel te hebben weggenomen. De Vries was gewoon een goede Nederlander en bovendien een uitgeslapen verzetsman.