Hollenbeek Brouwer krijgt boek met werk van Johan Hidding D.G.P. 16-09-'85

Hollenbeek BrouAwer krijgt boek met werk van Johan Hidding D.G.P. 16-09-’85A

Hollenbeek Brouwer krijgt boek met werk van Johan Hidding

BEILEN – „Een literair monu- ment”. Zo omschreef gedeputeerde J. Hollenbeek Brouwer de bundel „Gold in de Strub- ben” van Johan Hidding. De ge- deputeerde ontving zaterdag tijdens een bijeenkomst in Beilen van medewerkers van „Oeze Volk” het eerste exemplaar van de bundel uit de handen van voorzitter ir. G. Smit.
De redactie van Oeze Volk was van mening dat het Drentse werk van Hidding na diens overlijden in 1975 verzameld diende te worden en voor een redelijke prijs in de boekhandel moest komen te liggen. De bundel wordt uitgegeven door uitgever Hummelen in Assen. De uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.
De Drentse verhalen gevòn volgens de gedeputeerde een verrassend goede sfeertekening van het oude en nieuwe Drenthe. „Hidding schreef Drents als weinig anderen, heel natuurlijk en vloeiend, nooit gewild of opzettelijk”.
De verhalen in de bundel zijn bijna allemaal speciaal voor het Drents programma van de toenmalige RONO geschreven en werden voorgelezen door Hans Heijting. Hans Heijting las zaterdagmiddag ook een aantal van die verhalen. „Deze bundel”, aldus Hollenbeek Brouwer, „is een levend bewijs van het belang van het Drents programma van de regionale omroep voor de Drentse taal. Door deze verhalen blijkt dat het Drents programma niet alleen Drentse literatuur kan uitdragen maar ook schrijvers kan aanzetten tot het •leveren van bijzondere biidragen”. „De inspanningen van Oeze Volk, om bij allerlei gebeurtenissen het Drents boek aan de man te brengen hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor het behoud en het ontwikkelen van onze streektaal”, meende de gedeputeerde.
Waar nu nog aan gewerkt moet worden is volgens hem dat een zo breed mogelijk publiek Drents gaat lezen, De heer Smit memoreerde nog dat de vele activiteiten van Oeze Volk alleen maar mogelijk zijn door de inzet van de vele medewerkers, schrijvers en anderen.
Voor een volle zaal in hotel Prakken sprak een zuster van Johan Hidding een dankwoord uit. Een bijzonder woord van dank was er voor Hans Heijting: „Hans heeft er vandaag voor gezorgd dat een oude periode weer even tot leven kwam”. De bundel werd samengesteld door drs. H. Hadderingh.